Mezi obyvateli České republiky je více než 1 milion lidí, kteří jsou kvůli svým zdravotním problémům dlouhodobě omezeni v tom, aby mohli žít nezávislý život. Současné nastavení systému způsobuje, že mnohdy k těmto lidem nedoputuje pomoc včas či v takovém rozsahu, který jejich zdravotní stav vyžaduje.

Program bude znovu otevřen do konce září 2023. Během července a srpna zlepšujeme nastavení programů na základě zjištění z evaluace, upravujeme systém Grantys a čerpáme energii na to, abyste se na nás mohli opět s důvěrou obrátit.

Pro koho je program určený

Program je určen pro obyvatele Prahy všech věkových kategorií se závažným zdravotním znevýhodněním, s déletrvajícím závažným či nevyléčitelným onemocněním (dále jen
"lidé se zdravotním znevýhodněním") a pro osoby pečující o lidi se zdravotním znevýhodněním.

Co je cílem programu?

Cílem je podpořit obyvatele Prahy se závažným zdravotním znevýhodněním nebo s déletrvajícím závažným či nevyléčitelným onemocněním (dále jen “lidé se zdravotním znevýhodněním”), kteří potřebují podporu či péči další osoby pro život v domácím prostředí, nebo zajištění léčebného režimu, aby bylo možné předejít ústavní péči. Cílem tohoto programu je rovněž pomoci těmto lidem k lepšímu uplatnění a zvýšení šance na jejich úspěšné začlenění do společnosti, a to prostřednictvím zajištění podmínek a podpory pro jejich profesní i osobní rozvoj.

Dalším cílem programu je podpora pečujících osob v dlouhodobém zvládání domácí péče.

Příspěvky v tomto programu jsou rozdělené do 4 podprogramů podle typu příjemce:

ŽIJI SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM - Více ZDE

1. S někým to zvládnu lépe

- přispíváme na osobní asistenci či služby odborníků

2. Překonám bariéry

- přispíváme na léčebné výlohy, část nákladů na zajištění zvláštní pomůcky a další náklady spojené např. s osobní asistencí či dopravou

3. Můžu se lépe uplatnit 

- přispíváme na vzdělávání a vybavení nezbytné pro přípravu/výkon povolání

PEČUJI O OSOBU SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM - Více ZDE

4. Chci dobře pečovat 

- přispíváme na psychoterapeutické služby, právní služby související s péčí, úhradu vzdělávání, krátkodobou regeneraci pečující osoby

V Programu podpory nezávislého života lidí se zdravotním znevýhodněním mžete žádat
o více typů příspěvků současně, v součtu maximálně o 50 000 Kč.

Co udělat před podáním žádosti

Před podáním žádosti se ujistěte, že jste podnikli tyto kroky:

  1. Požádali jste o veškerou podporu od státu, na kterou máte nárok, i o příspěvky od vaší zdravotní pojišťovny.
  2. Ověřili jste si, že váš současný zaměstnavatel nepřispívá na náklady spojené se vzděláváním a pomůcky potřebné pro výkon práce.

Sociální nadační fond hlavního města Prahy může pomoci žadatelům, kteří si již ověřili všechny relevantní možnosti podpory od státu a zažádali o ně (příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku či příspěvek na rekvalifikaci apod.),
a to v případech, kdy je tato přiznaná podpora pro jejich potřeby nedostatečná, nepřichází
v pravý čas, nebo přiznána nebyla.

Pokud máte vše připraveno, můžete začít s vyplněním žádosti právě TEĎ.

Co se stane s žádostí po podání

1
Odeslali jste žádost
Úspěšně jste vyplnili žádost o podporu
Začít zde
2
Kontrolujeme
Koordinátorka programu vám potvrdí, že je žádost v pořádku nebo vás vyzve k jejímu doplnění
Do 3 dnů
3
Vyhodnocujeme
Nezávislí hodnotitelé vyhodnotí vaši žádost podle pravidel Sociálního nadačního fondu a správní rada rozhodne o její podpoře či zamítnutí
Do 9 dnů
4
Dozvíte se výsledek
Koordinátorka programu vám oznámí, jestli vaši žádost můžeme podpořit
Do 3 dnů
5
Uzavřeme darovací smlouvu
Podepíšeme darovací smlouvu online
6
Zašleme nadační příspěvek
Posíláme nadační příspěvek přimo tam, kam jsme si potvrdili
Do 3 dnů
7
Řeknete nám, jak to šlo
Po vyčerpání nadační podpory od vás budeme potřebovat Zprávu o využití nadačního příspěvku a vývoji vaší situace 
8
Zeptáme se, jak se vám daří
Pár měsíců po získání příspěvku se vás zeptáme, jak se máte a co se událo