Most z obtížné situace do bezpečí může někdy potřebovat každý z nás.
I v Praze.

Program podpory pěstounské péče

V aktuální výzvě můžete podávat žádosti od 9. ledna do 30. června 2024.

 • spokojená náhradní rodina
 • profesní rozvoj pěstounů

Více o programu

Program podpory bydlení

Program bude pro příjem žádostí opět otevřen na začátku září.

 • získat domov
 • neztratit domov

Více o programu

Program podpory nezávislého života lidí se zdravotním znevýhodněním

Program bude pro příjem žádostí opět otevřen na začátku září.

 • S někým to zvládnu lépe
 • Překonám bariéry
 • Můžu se lépe uplatnit
 • Chci dobře pečovat

Více o programu

Program podpory řešení tíživé životní situace

Program je určen pro právnické osoby. Příjem žádostí v rámci první grantové výzvy byl uzavřen. Výstupy z průběžné evaluace čerpání grantu najdete na stránce programu v části Informace k první grantové výzvě (2023/2024).

  Více o programu

  Naše srdce bije pro Pražany. Jsme nevládní nezisková organizace založená Hlavním městem Prahou.

  Kdo může žádat o naši pomoc

  1. Lidé, kteří mají skutečný pobyt v Praze
  2. Lidé, kteří nemají dostatek vlastních prostředků a možností k řešení své situace
  3. Lidé, kterým k řešení jejich situace nepomohly nebo nemohou pomoci jiné typy státní podpory