Lidé v nadačním fondu

Tým

Barbora Komberec Novosadová

Ředitelka

Sociální nadační fond je pro mě již od začátku zajímavým příkladem spolupráce mezi sektory - veřejnou správou města, odborníky z neziskových organizací i světem filantropie. Věřím, že díky symbióze nadačního fondu, jakožto filantropického nástroje, s institucemi města, které znají aktuální potřeby obyvatel, dokážeme napomáhat k řešení aktuálních problémů Pražanů. Vedu tým SNF, rozvíjím spolupráci a pracuji na tom, aby naše programy měly pozitivní dopad.

Dagmar Klárová

Programová koordinátorka

V sociální oblasti působím již řadu let. Přes poradenské a posléze pobytové a terénní sociální služby pro dospělé a rodiny s dětmi jsem zakotvila v nově vznikajícím Sociálním nadačním fondu hl. m. Prahy, kde zastávám pozici koordinátorky v programech podpory bydlení, podpory pěstounské péče a podpory řešení tíživé životní situace. Jsem ráda, že mohu zúročit své zkušenosti a podílet se na utváření fondu coby nástroje přímé a rychlé pomoci lidem v obtížné životní situaci a současně nástroje podpory při výkonu sociální práce.

Blanka Fürstová

Finanční manažerka

Jsem moc ráda, že po letech strávených v managementu nadnárodních společností mohu být součástí budování Sociálního nadačního fondu hlavního města Prahy, který si klade za cíl pomáhat Pražanům v náročných životních situacích. Jako člověk, který se celý život pohybuje ve financích, věřím, že peníze, které tímto způsobem Hlavní město věnuje do rychlé a účelné finanční pomoci spoluobčanům, se v dlouhodobém horizontu zhodnotí v samotném rozvoji města. V SNF zastávám pozici finanční manažerky.

Natálie Honetschlägerová

Koordinátorka kanceláře

Většinu svého pracovní života se pohybuji v neziskovém a kulturním sektoru a jsem ráda, že jsem součástí právě Sociálního nadačního fondu hlavního města Prahy. Náplní mojí práce administrativní podpora koordinátorek programů a hladký průběh chodu kanceláře. Zároveň spravuji Grantový diář v organizaci Svět neziskovek a fundraising v produkční agentuře Rachot, která pořádá např. Respect festival, kde jsem se dříve věnovala i PR a produkci.

Tereza Kalivodová

Programová koordinátorka

V SNF koordinuji program podpory nezávislého života lidí se zdravotním znevýhodněním. Této cílové skupině se věnuji už od absolvování studia sociální práce. Lidé se zdravotním znevýhodněním v naší zemi stále ještě nemají rovné příležitosti k důstojnému životu a nedostatek financí je toho často důvodem. Jsem ráda, že se můžu podílet na zlepšení kvality jejich života. V SNF si obzvlášť cením našeho programu pro pečovatele.

Jana Matyášová

Manažerka péče o partnery a dárce

V březnu 2024 jsem se stala součástí SNF, abych se setkávala s partnery i příznivci a rozšiřovala okruh lidí kolem nadačního fondu. Vyprávím a píšu o naší práci, o nových přístupech, které zkoušíme v praxi a snažím se tak inspirovat ostatní. Věřím, že propojování neziskového světa, businessu a veřejnosti má hluboký smysl a je velkým obohacením pro všechny zúčastněné. Společná práce a možnost podpořit změnu v životě lidí kolem sebe přináší radost. Nevěříte? Zkuste to.

Irena Smetánková

Manažerka péče o zahraniční partnery a dárce

V Sociálním nadačním fondu pomáhám nastartovat program fundraisingu a péče o dárce. Věřím, že cílená a smysluplná podpora lidí v tíživé situaci v Praze přináší spokojenost a lepší kvalitu života nejen příjemcům pomoci, ale všem obyvatelům Prahy.

Správní rada

Monika Janíková

Předsedkyně správní rady

Psycholožka, vedoucí Střediska DAR při Dětském centru Paprsek a zakladatelka Sdružení rodičů a přátel Střediska DAR.

Karel A. Novák

Člen správní rady

Poradce pro ukončování bezdomovectví v Platformě pro sociální bydlení, dlouhodobě se věnuje tématu sociálního bydlení.

Pavel Novák

Člen správní rady

Spoluzakladatel organizace Fokus, působil jako regionální konzultant Reformy psychiatrické péče pro Prahu.

Hana Pazlarová

Členka správní rady

Vyučuje na Katedře sociální práce a věnuje se sociálně-právní ochraně dětí a náhradní péči.

Jaroslav Reichl Lorman

Člen správní rady

Ředitel organizace Život 90, která se snaží podporovat nezávislost starších lidí ve společnosti.

Dozorčí rada

Matěj Lejsal

Předseda dozorčí rady

Milena Johnová

Členka dozorčí rady

Adam Zábranský

Člen dozorčí rady

Radka Soukupová

Členka dozorčí rady

Alexandra Udženija

Členka dozorčí rady

Dana Kořínková

Členka dozorčí rady

Anna Hájková

Členka dozorčí rady