Lidé v nadačním fondu

Tým

Barbora Komberec Novosadová

Ředitelka

Sociální nadační fond je pro mě již od začátku zajímavým příkladem spolupráce mezi sektory - veřejnou správou města, odborníky z neziskových organizací i světem filantropie. Věřím, že díky symbióze nadačního fondu, jakožto filantropického nástroje, s institucemi města, které znají aktuální potřeby obyvatel, dokážeme napomáhat k řešení aktuálních problémů Pražanů. Vedu tým SNF, rozvíjím spolupráci a pracuji na tom, aby naše programy měly pozitivní dopad.

Dagmar Klárová

Programová koordinátorka

V sociální oblasti působím již řadu let. Přes poradenské a posléze pobytové a terénní sociální služby pro dospělé a rodiny s dětmi jsem zakotvila v nově vznikajícím Sociálním nadačním fondu hl. m. Prahy, kde zastávám pozici koordinátorky v programech podpory bydlení, podpory pěstounské péče a podpory řešení tíživé životní situace. Jsem ráda, že mohu zúročit své zkušenosti a podílet se na utváření fondu coby nástroje přímé a rychlé pomoci lidem v obtížné životní situaci a současně nástroje podpory při výkonu sociální práce.

Daniela Netrdová

Programová koordinátorka

Několik let jsem pracovala v sociální oblasti jako dobrovolník. Ve svém profesním životě jsem se věnovala projektovému řízení v oblasti pacientské péče a zdravotnické problematiky. Jsem moc ráda, že mohu být součástí týmu v Sociálním nadačním fondu hl. m. Prahy, který se kromě široké programové nabídky zabývá i hledáním efektivních a rychlých řešení pro žadatele. V SNF mám na starosti program podpory nezávislého života lidí se zdravotním znevýhodněním.

Tereza Červinková

Projektová manažerka

Projektovým řízením v neziskových organizacích se zabývám už více než 10 let. Stála jsme například u rozjezdu živých knihoven v Amnesty International, nebo u projektu zaměřeného na vzdělávání o migraci v Charitě ČR. Baví mě projekty, které vyžadují náročná řešení a jsou zaměřené na dopad. Proto pracuji v Sociálním nadačním fondu, kde se evaluaci věnujeme a snažíme se vytvořit pro žadatele ty nejlepší možné podmínky. Momentálně pracuji na Příspěvku na úsporu energií.

Blanka Fürstová

Finanční manažerka

Jsem moc ráda, že po letech strávených v managementu nadnárodních společností mohu být součástí budování Sociálního nadačního fondu Hl. m. Prahy, který si klade za cíl pomáhat Pražanům v náročných životních situacích. Jako člověk, který se celý život pohybuje ve financích, věřím, že peníze, které tímto způsobem Hlavní město věnuje do rychlé a účelné finanční pomoci spoluobčanům, se v dlouhodobém horizontu zhodnotí v samotném rozvoji města. V SNF zastávám pozici finanční manažerky.

Natálie Honetschlägerová

Koordinátorka kanceláře

V neziskovém sektoru se pohybuji velkou část svého profesního života a jsem ráda, že mohu být u nově vznikajícího projektu jako je Sociální nadační fond. Náplní mojí práce je zajištění hladkého administrativního chodu organizace.

Michaela Černá

Koordinátorka komunikace

Oblasti sociální práce a nezisku mě vždy zajímaly a zároveň mě baví práce s textem a tvorba komunikačního obsahu. Na Sociálním nadačním fondu mě zaujalo, že si klade za cíl dosáhnout systémových změn a poukazuje na komplexnost sociálních problémů. V SNF mám na starost především přípravu propagačních materiálů a správu webu a sociálních sítí.

Správní rada

Monika Janíková

Předsedkyně správní rady

Psycholožka, vedoucí Střediska DAR při Dětském centru Paprsek a zakladatelka Sdružení rodičů a přátel Střediska DAR.

Karel A. Novák

Člen správní rady

Poradce pro ukončování bezdomovectví v Platformě pro sociální bydlení, dlouhodobě se věnuje tématu sociálního bydlení.

Pavel Novák

Člen správní rady

Spoluzakladatel organizace Fokus, působil jako regionální konzultant Reformy psychiatrické péče pro Prahu.

Hana Pazlarová

Členka správní rady

Vyučuje na Katedře sociální práce a věnuje se sociálně-právní ochraně dětí a náhradní péči.

Jaroslav Lorman

Člen správní rady

Ředitel organizace Život 90, která se snaží podporovat nezávislost starších lidí ve společnosti.

Dozorčí rada

Matěj Lejsal

Předseda dozorčí rady

Milena Johnová

Členka dozorčí rady

Adam Zábranský

Člen dozorčí rady

Radka Soukupová

Členka dozorčí rady

Alexandra Udženija

Členka dozorčí rady

Dana Kořínková

Členka dozorčí rady

Anna Hájková

Členka dozorčí rady