Proč má Sociální nadační fond
právě 4 programy podpory?

Aby byla naše podpora účinná, posvítili jsme si na dostupná data, pozvali jsme k diskuzi odborníky a partnerské organizace. Podívejte se, do jakých oblastí míří naše pomoc a proč.

Proč je potřeba podpora pěstounské péče?

V Praze chybí pěstounské rodiny, přes 300 dětí žije v dětských domovech, kojeneckých ústavech či Klokáncích

Kvůli nedostatku pěstounských rodin děti zůstávají v ústavní péči. Stávající pěstouni i lidé, kteří o pěstounství uvažují, potřebují vědět, že mají ve své roli dostatečnou oporu. Chybí jim však prostředky na terapeutické služby, volnočasové aktivity pro děti, právní služby či odlehčení v péči o děti se zdravotním znevýhodněním. Náhradní rodiče tak nejhůře hledáme pro starší děti, větší počet sourozenců nebo děti s postižením.

Proto chceme pomoci zlepšit podmínky pro výkon pěstounské péče, tím, že umožníme získat ze Sociálního nadačního fondu prostředky na služby, které rodiny nepokryjí z dávek pěstounské péče.

Proč je potřeba podpora bydlení?

Zajistit si důstojné bydlení v Praze je čím dál tím těžší

  • V posledních deseti letech rostly ceny bydlení v Praze dvakrát rychleji než mzdy.*
  • Zatímco v roce 2014 byste zaplatili za nájemné v bytě o rozloze do 40 m² (menší 2+kk) v průměru 261 Kč/m², v roce 2021 je to v průměru 348 Kč/m².*
  • Praha má největší podíl domácností, které žijí v nájemním bydlení a domácností, které dají za bydlení více než 40 % svých příjmů.*
  • 160 tisícům lidí v Praze hrozí ztráta bydlení a asi 4 tisíce lidí žije na ulici.*

Roste počet seniorů, kteří celý život žili v běžném bydlení, ale s přechodem do důchodu náklady na bydlení sotva zvládají. Kromě seniorů jsou ztrátou bydlení ohroženi lidé se zdravotním znevýhodněním, rodiny s dětmi (zejména samoživitelky a samoživitelé) a lidé s nízkými příjmy. Jejich situaci mohou proměnit k horšímu jakékoliv nečekané výdaje. Část z nich svůj domov opouští a přesouvá se do ubytoven nebo azylových domů. V těch žije podle expertních odhadů asi 8 000 lidí. Nejčastější překážkou k získání důstojného bydlení je uhrazení kauce.*

Chceme, aby měl každý člověk žijící v Praze možnost si najít a udržet důstojné bydlení. Proto je možné získat ze Sociálního nadačního fondu nadační příspěvek, abychom pomohli zabránit ztrátě bydlení nebo naopak usnadnili jeho získání.

————————————————————————
*Zdroje:
Za bydlení: Zpráva o vyloučení z bydlení za rok 2021
Delloite: Ceny bytů a nájmů na území Prahy v roce 2014 a 2017
Magazín Českého statistického úřadu
MHMP

Proč je potřeba podpora nezávislého života lidí se zdravotním znevýhodněním?

Vyřízení žádosti o státní podporu trvá i několik měsíců

  • Zákonná lhůta pro rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu je 3 měsíce.
  • Na příspěvek na péči čekají žadatelé až 4 měsíce, v některých případech i mnohem déle.

Současné nastavení systému způsobuje, že pomoc k lidem nedoputuje včas. Proměny zdravotní stavu navíc někdy vyžadují okamžitou reakci v podobě zdravotních pomůcek, služeb nebo léčebných procedur.

Chceme, aby se lidem i jejich pečujícím dostalo potřebné pomoci. Proto je možné získat ze Sociálního nadačního fondu nadační příspěvek, který pomůže pokrýt část služeb, pomůcky nebo procedury v době, kdy žadatel nemůže čerpat státní podporu.

Příspěvek na péči nepokrývá to, co je třeba

  • Příspěvek na péči v nejvyšší výši (IV. stupeň) vystačí maximálně na 4–⁠5 hodin osobní asistence denně, někteří lidé však potřebují až 20 hodin denně.

Představte si, že se musíte rozhodnout, jestli se dnes půjdete osprchovat nebo vyrazíte na setkání s přáteli. Na obojí potřebujete pomoc asistenta, ale dovolit si můžete jen jedno. Ani blízcí nemohou držet službu 24/7. Někteří lidé jsou nakonec nuceni opustit svůj domov a odejít do pobytového zařízení.

Chceme, aby lidé se zdravotním znevýhodněním mohli získat takovou podporu, kterou potřebují pro nezávislý život. Proto je možné získat ze Sociálního nadačního fondu získat příspěvek na doplnění potřebných služeb či léčebných procedur.

Bojíme se, že to doma až do konce nezvládneme

  • 78 % lidí si přeje zemřít doma*
  • ve skutečnosti zůstane doma až do konce jen 20 % lidí*

Lidé mají z role pečujícího obavy, podle průzkumů je největšími překážkami strach z vlastního psychického či fyzického selhání (37 %), příliš velké zátěže pro celou rodinu (31 %), finanční náklady (23 %) či obava ze ztráty zaměstnání (20 %).

Chceme, aby se lidem jejich poslední přání mohla splnit a pečující svou roli bezpečně zvládli. Proto pomůžeme s hrazením souvisejících výdajů, například na domácí hospicovou péči či na úpravu domácího prostředí.

————————————————————————
*Zdroje:
Paliativní péče v ČR v roce 2013; Vydala Česká společnost paliativní medicíny
Výzkum veřejného mínění Umírání a péče o nevyléčitelně nemocné II, který v roce 2013 zpracovalo Hospicové sdružení Cesta domů ve spolupráci s agenturou STEM/MARK

Proč je potřeba podpora v tíživých životních situacích?

Někdy je třeba pomocná ruka, aby se člověk postavil na vlastní nohy, ať už poprvé nebo znovu

Lidem, kteří ztratili partnera, stali se obětí trestného činu, byli obětí domácího násilí nebo třeba přišli náhle o zaměstnání, pomůžeme postavit se znovu na nohy. Věříme, že nikdo by na takové situace neměl být sám. 

V programu budeme pomáhat také mladým dospělým, kteří opouští náhradní rodinnou péči či dětský domov a potřebují najít uplatnění na pracovním trhu. Z nadačního příspěvku budou moci uhradit například část vzdělávání, kterým zvýší svou kvalifikaci nebo si pořídit potřebné pracovní vybavení.