Proč má Sociální nadační fond
právě 4 programy podpory?

Aby byla naše podpora účinná, posvítili jsme si na dostupná data, pozvali jsme k diskuzi odborníky a partnerské organizace. Podívejte se, do jakých oblastí míří naše pomoc a proč.

Proč je potřeba podpora pěstounské péče?

V Praze chybí pěstounské rodiny, přes 300 dětí žije v dětských domovech, kojeneckých ústavech či Klokáncích

Kvůli nedostatku pěstounských rodin děti zůstávají v ústavní péči. Stávající pěstouni i lidé, kteří o pěstounství uvažují, potřebují vědět, že mají ve své roli dostatečnou oporu. Chybí jim však prostředky na terapeutické služby, volnočasové aktivity pro děti, právní služby či odlehčení v péči o děti se zdravotním znevýhodněním. Náhradní rodiče tak nejhůře hledáme pro starší děti, větší počet sourozenců nebo děti s postižením.

Proto chceme pomoci zlepšit podmínky pro výkon pěstounské péče, tím, že umožníme získat ze Sociálního nadačního fondu prostředky na služby, které rodiny nepokryjí z dávek pěstounské péče.

Proč je potřeba podpora bydlení?

Zajistit si důstojné bydlení v Praze je čím dál tím těžší

  • V posledních deseti letech rostly ceny bydlení v Praze dvakrát rychleji než mzdy.*
  • Zatímco v roce 2014 byste zaplatili za nájemné v bytě o rozloze do 40 m² (menší 2+kk) v průměru 261 Kč/m², v roce 2021 je to v průměru 348 Kč/m².*
  • Praha má největší podíl domácností, které žijí v nájemním bydlení a domácností, které dají za bydlení více než 40 % svých příjmů.*

V Česku žije podle posledních dat 154 tisíc lidí v bytové nouzi, třetina z toho jsou děti. Celkový počet domácností v ČR, které jsou ohrožené ztrátou bydlení, nachází se v energetické chudobě, nebo trpí nadměrnými náklady na bydlení je přibližně 870 tisíc a žije v nich cca 1,6 milionu lidí. Obě čísla mohou narůstat – mimo jiné kvůli rostoucím životním nákladům. Bytová nouze má závažné dopady na fyzické i psychické zdraví, rodinný život nebo soukromí rodin. Nezanedbatelné jsou také celospolečenské dopady a náklady pro stát. 

Roste počet seniorů, kteří celý život žili v běžném bydlení, ale s přechodem do důchodu náklady na bydlení sotva zvládají. Kromě seniorů jsou ztrátou bydlení ohroženi lidé se zdravotním znevýhodněním, rodiny s dětmi (zejména samoživitelky a samoživitelé) a lidé s nízkými příjmy. Jejich situaci mohou proměnit k horšímu jakékoliv nečekané výdaje. Část z nich svůj domov opouští a přesouvá se do ubytoven nebo azylových domů. V těch žije podle expertních odhadů asi 8 000 lidí. Nejčastější překážkou k získání důstojného bydlení je uhrazení kauce.*

V Praze je v bytové nouzi 7 tisíc domácností a 101 tisíc domácností je bytovou nouzí ohroženo.

Chceme, aby měl každý člověk žijící v Praze možnost si najít a udržet důstojné bydlení. Proto je možné získat ze Sociálního nadačního fondu nadační příspěvek, abychom pomohli zabránit ztrátě bydlení nebo naopak usnadnili jeho získání.

————————————————————————
*Zdroje:

Český statistický úřad - Statistika & My

Proč je potřeba podpora nezávislého života lidí se zdravotním znevýhodněním?

Vyřízení žádosti o státní podporu trvá i několik měsíců

  • Zákonná lhůta pro rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu je 3 měsíce.
  • Na příspěvek na péči čekají žadatelé až 4 měsíce, v některých případech i mnohem déle.

Současné nastavení systému způsobuje, že pomoc k lidem nedoputuje včas. Proměny zdravotní stavu navíc někdy vyžadují okamžitou reakci v podobě zdravotních pomůcek, služeb nebo léčebných procedur.

Chceme, aby se lidem i jejich pečujícím dostalo potřebné pomoci. Proto je možné získat ze Sociálního nadačního fondu nadační příspěvek, který pomůže pokrýt část služeb, pomůcky nebo procedury v době, kdy žadatel nemůže čerpat státní podporu.

Příspěvek na péči nepokrývá to, co je třeba

  • Příspěvek na péči v nejvyšší výši (IV. stupeň) vystačí maximálně na 4–⁠5 hodin osobní asistence denně, někteří lidé však potřebují až 20 hodin denně.

Představte si, že se musíte rozhodnout, jestli se dnes půjdete osprchovat nebo vyrazíte na setkání s přáteli. Na obojí potřebujete pomoc asistenta, ale dovolit si můžete jen jedno. Ani blízcí nemohou držet službu 24/7. Někteří lidé jsou nakonec nuceni opustit svůj domov a odejít do pobytového zařízení.

Chceme, aby lidé se zdravotním znevýhodněním mohli získat takovou podporu, kterou potřebují pro nezávislý život. Proto je možné získat ze Sociálního nadačního fondu získat příspěvek na doplnění potřebných služeb či léčebných procedur.

Bojíme se, že to doma až do konce nezvládneme

  • 78 % lidí si přeje zemřít doma*
  • ve skutečnosti zůstane doma až do konce jen 20 % lidí*

Lidé mají z role pečujícího obavy, podle průzkumů je největšími překážkami strach z vlastního psychického či fyzického selhání (37 %), příliš velké zátěže pro celou rodinu (31 %), finanční náklady (23 %) či obava ze ztráty zaměstnání (20 %).

Chceme, aby se lidem jejich poslední přání mohla splnit a pečující svou roli bezpečně zvládli. Proto pomůžeme s hrazením souvisejících výdajů, například na domácí hospicovou péči či na úpravu domácího prostředí.

————————————————————————
*Zdroje:
Paliativní péče v ČR v roce 2013; Vydala Česká společnost paliativní medicíny
Výzkum veřejného mínění Umírání a péče o nevyléčitelně nemocné II, který v roce 2013 zpracovalo Hospicové sdružení Cesta domů ve spolupráci s agenturou STEM/MARK

Proč je potřeba podpora v tíživých životních situacích?

I malá finanční pomoc může doslova zachránit život, když přijde v tu pravou chvíli.

Současný systém v některých případech nenabízí takovou podporu, která by umožňovala dostatečně rychlou a adekvátní pomoc, a sociální pracovníci*ce tak mají omezené možnosti, jak v tíživých situacích pomoci. Proto nabízíme možnost získat grant na vytvoření flexibilního rozpočtu, který může být účinným nástrojem pro podporu sociální práce.

Flexibilní rozpočet je nástroj podpory sociální práce využitelný sociálními pracovníky při řešení tíživé životní situace klientů. Na základě vyhodnocení potřeb klienta, kdy úspěšné řešení jeho situace vyžaduje i finanční podporu, mohou pracovníci nabídnout klientovi intervenci, která směřuje k řešení krizové situace (např. potřeba zajištění bezpečí), stabilizaci situace (např. zajištění potřebných léků či přechodného ubytování) nebo zlepšení kvality života (např. úhrada pravidelné psychologické pomoci či zajištění vzdělávacího kurzu pro získání zaměstnání).

Chceme, aby mohli sociální pracovníci v Praze poskytovat co nejlepší možnou pomoc. Proto nabízíme grant na vytvoření flexibilního rozpočtu, díky kterému je možné získat nezbytné prostředky k podpoře kvalitní, systematické a kreativní sociální práce s klienty a klientkami v tíživé socioekonomické situaci, na které není možné uspokojivě využít jiné finanční zdroje organizace.