Proč vznikl pražský Sociální nadační fond?

Sociální nadační fond založilo město Praha jako jedinečný filantropický nástroj na podporu obyvatel Prahy. Jsme nevládní nezisková organizace založená hlavním městem Prahou.

Chceme, aby Praha byla místem, kde může každý prožít plnohodnotný život, a když se dostane do úzkých, najde potřebnou pomoc. A jak si dobrý život v hlavním městě představujeme?

Každý člověk žijící v Praze má možnost najít a udržet si důstojné bydlení.
Více dětí vyrůstá v pěstounských rodinách a pěstouni mají pro svou roli dostatečnou podporu .
Lidé se zdravotním znevýhodněním mají dostatečnou podporu, aby mohli žít svůj život naplno a v domácím prostředí.
Dospělí i děti cítí jistotu, že na obtížné životní situace nejsou sami.

Stavíme mosty tam, kde dosud chyběly

Abychom naplnili svoji představu o dobrém životě v Praze, vytváříme mosty přes:

· nedostatky ve stávajícím systému státní pomoci, které znemožňují poskytnout včasnou a účinnou pomoc lidem v náročné životní situaci 

· náhlé krizové situace, ze kterých je potřeba se rychle dostat do bezpečí

· související sociální problémy, kterým Praha čelí

Vytváříme prostor pro inovativní řešení

Problémy nechceme jenom hasit. Usilujeme o to, aby se Sociální nadační fond zapojil do rozvíjení inovativních přístupů k řešení sociálních problémů v Praze, a proto:

· spolupracujeme se zástupci veřejné správy a občanského i soukromého sektoru, kterým záleží na dlouhodobém řešení problémů v oblastech podpory Sociální nadačního fondu i v systémech, které tyto oblasti ovlivňují

· do návrhu řešení zapojujeme lidi, kteří mají s problematikou přímou zkušenost –⁠ třeba samotné pěstouny nebo lidi se zdravotním znevýhodněním

· shromažďujeme potřebná data a provádíme důkladnou evaluaci naší práce

Větší dopad filantropie díky lokálnímu zaměření 

Pokud soustředíme filantropické úsilí na určité území, dokážeme porozumět příčinám problémů s ohledem na lokální specifika a navrhovat účinnější programy podpory. Podpora vycházející z filantropie zároveň dokáže v některých případech reagovat na potřeby zranitelných skupin pružněji než státní systém podpory a zároveň může být pomocníkem při zkoušení přístupů, které může veřejná správa dále využívat k naplňování potřeb občanů.

Zajímá vás, proč jsme zvolili právě tyto 4 programy podpory?