Naše principy

Aby se naše pomoc nemíjela účinkem, řídíme se 5 principy.

Rychlost

Aby pomoc dorazila včas, zkracujeme schválení žádostí na minimum. Jakmile žádost zkontrolujeme, putuje ihned k hodnotitelům, kteří obratem posoudí nárok na poskytnutí podpory.

Cílená pomoc

Programy podpory si nevymýšlíme od stolu. Ve spolupráci s partnerskými organizacemi zjišťujeme reálné potřeby lidí, vyrážíme do terénu a využíváme aktuální data od pražského magistrátu.

Učení se

Je naše pomoc vážně účinná? Spolupracujeme s evaluátory, abychom věděli, jestli a jak naše podpora skutečně pomáhá. Díváme se na jednotlivé případy i fungování samotného fondu.

Empatie

Někdy přijde rána osudu, někdy je člověk ve špatný čas na špatném místě a jindy zkrátka něco po**kazí. Nejsme lhostejní a taky nesoudíme. Snažíme se postavit most ke zvládnutí situace. Když nemůžeme podpořit, snažíme se doporučit jiné možnosti.

Transparentnost

Nic neschováváme. Aby každý věděl, jestli má na podporu nárok, zveřejňujeme srozumitelná kritéria hodnocení.