V Česku žije podle posledních dat 154 tisíc lidí v bytové nouzi, třetina z toho jsou děti. Dalších 1,3 milionu osob je ohroženo ztrátou bydlení. Obě čísla mohou narůstat – mimo jiné kvůli rostoucím životním nákladům. Bytová nouze má závažné dopady na fyzické i psychické zdraví, rodinný život nebo soukromí rodin. Nezanedbatelné jsou také celospolečenské dopady a náklady pro stát.

Příjem žádostí v Programu podpory bydlení je dočasně pozastaven. Omlouváme se za změnu oproti avizovanému plánu otevření programu během září. Termín jeho otevření zveřejníme, jakmile bude znám. Děkujeme za pochopení.

Pro koho je program určený

Program je určen obyvatelům Prahy, kteří jsou ohrožení ztrátou bydlení nebo mají potíže důstojné bydlení získat a mají v Praze trvalé bydliště nebo skutečný pobyt (odehrává se tu jejich život, pracují zde, mají zde zázemí, lékaře, děti navštěvují školky a školy apod.).

V případě žádosti o podporu na získání bydlení (podprogram Získat domov - Bydlet v bytě a Zabydlet se) musí mít žadatel pobyt v Praze alespoň 2 roky.

V případě žádosti o podporu na udržení bydlení (podprogram Neztratit domov) nebo zajištění ubytování (podprogram Získat domov - Bydlet v bezpečí) musí mít žadatel pobyt v Praze alespoň 1 rok.

Žádat mohou obyvatelé Prahy, jejichž příjmy domácnosti po odečtení exekučních nebo insolvenčních srážek, splátek dluhů, příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním postižením a aktuálních nákladů na bydlení nepřesahují 3,4 násobek měsíčního životního minima domácnosti.

Program podpory bydlení je rozdělen na 2 podprogramy, ve kterých můžete žádat o několik typů nadačních příspěvků:

1. Získat domov

V podprogramu pomáháme zvládnout prvotní výdaje spojené s pronájmem bytu, jejichž výše bývá častou překážkou k získání bydlení. Můžeme vám rovněž přispět na počáteční náklady na zabydlení nebo pomoci uhradit poplatek za ubytování v krizové situaci. 

Podívejte se, v jakých situacích lze žádat o podporu.

- Potřebujete pomoci uhradit náklady spojené s pronájmem bytu?

1.1 Získat domov - Bydlet v bytě

Přispíváme na:

 1. úhradu jistoty (kauce) v max. výši 30 000 Kč
 2. první platbu nájemného či podnájemného a záloh za služby max. do 20 000 Kč
 3. úhradu provize realitní kanceláři za zprostředkování uzavření nájemní či podnájemní smlouvy v max. výši 20 000 Kč

Žádat můžete o více typů příspěvků současně, v součtu max. o 40 000 Kč.

Forma příspěvku: bezúročná zápůjčka

O příspěvek lze žádat v situaci, kdy již máte dojednaný pronájem konkrétního bytu a máte k dispozici nájemní smlouvu nebo její návrh

Co je třeba udělat před podáním žádosti?

Na kontaktním pracovišti Úřadu práce podáte žádost o dávku mimořádné okamžité pomoci k úhradě jednorázového výdaje (jistota, případně 1. nájemné) a vyžádáte si potvrzení o podání žádosti (bude vám sloužit jako příloha k žádosti o nadační příspěvek).

Jaké jsou podmínky zápůjčky?

 1. Zápůjčka od nás je bezúročná, uhradíte zpět jen tolik, kolik vám zapůjčíme.
 2. Zápůjčka je splatná do 3 let (36 měsíců)  formou splátkového kalendáře, který je přílohou smlouvy o zápůjčce.
 3. Pokud vám bude po vyplacení nadačního příspěvku přiznána dávka mimořádné okamžité pomoci, započteme ji jako mimořádnou splátku a zkrátí se vám potřebná doba splácení.
 4. Pokud se dostanete do potíží se splácením, budeme se společně snažit najít vhodné řešení. Neváhejte nás proto kontaktovat. 

K žádosti budete potřebovat tyto přílohy:

· návrh nájemní (podnájemní) smlouvy s uvedením výše jistoty / nájemného (podnájemného) / záloh na služby
· smlouva s realitní kanceláří nebo potvrzení o výši požadované provize za zprostředkování (pokud vám byt zprostředkovala RK)
· vyjádření sociálního pracovníka (FORMULÁŘ KE STAŽENÍ) nebo záznam ze schůzky s pracovníkem kontaktního místa pro bydlení
· doklad o podání žádosti o dávku mimořádné okamžité pomoci na úhradu jistoty nebo rozhodnutí o přiznání či zamítnutí dávky

- Víme, že najít v současné době dostupné bydlení není hračka. Proto v odůvodněných případech můžete žádat o předschválení nadačního příspěvku, aby Vám byl k dispozici v momentě, kdy budete stát před možností podpisu nájemní smlouvy.

1.2 Získat domov - Bydlet v bytě - předschválení

Přispíváme na:

 1. úhradu jistoty (kauce) v max. výši 30 000 Kč
 2. první platbu nájemného či podnájemného a záloh za služby max. do 20 000 Kč
 3. úhradu provize realitní kanceláři za zprostředkování uzavření nájemní či podnájemní smlouvy v max. výši 20 000 Kč

Žádat můžete o více typů příspěvků současně, v součtu max. o 40 000 Kč.

Forma příspěvku: bezúročná zápůjčka

O příspěvek lze žádat v situaci, kdy chcete začít hledat vhodné bydlení a potřebujete mít jistotu, že budete mít pro uzavření nájemní smlouvy dostatečné finanční prostředky. 

Jak funguje předschválení příspěvku?

 1. O příspěvek můžete žádat, aniž byste měli dojednaný pronájem konkrétního bytu, a to ve výši předpokládaných nákladů.
 2. Do 3 měsíců od schválení příspěvku budeme potřebovat vědět, zda se vám podařilo najít vhodný byt.
 3. Příspěvek je vyplácen dle skutečných nákladů vyplývajících z nájemní smlouvy (max. ve schválené výši).

Co je třeba udělat před vyplacením schváleného příspěvku?

 1. Abychom mohli uzavřít smlouvu o bezúročné zápůjčce, budeme od vás potřebovat nájemní smlouvu nebo její návrh a případně také zprostředkovatelskou smlouvu s realitní kanceláří, žádáte-li o příspěvek na úhradu provize.
 2. Na kontaktním pracovišti Úřadu práce podáte žádost o dávku mimořádné okamžité pomoci k úhradě jednorázového výdaje (jistota, případně 1. nájemné) a vyžádáte si potvrzení o podání žádosti, které nám zašlete. Formulář potvrzení si můžete stáhnout ZDE.
 3. Jakmile bude doložena nájemní smlouva, podepsána smlouva o zápůjčce a doloženo potvrzení o podání žádosti o MOP, zašleme příspěvek na účet pronajímatele.

Jaké jsou podmínky zápůjčky?

 1. Zápůjčka od nás je bezúročná, uhradíte zpět jen tolik, kolik vám zapůjčíme.
 2. Zápůjčka je splatná do 3 let (36 měsíců)  formou splátkového kalendáře, který je přílohou smlouvy o zápůjčce.
 3. Pokud vám bude po vyplacení nadačního příspěvku přiznána dávka mimořádné okamžité pomoci, započteme ji jako mimořádnou splátku a zkrátí se vám potřebná doba splácení.
 4. Pokud se dostanete do potíží se splácením, budeme se společně snažit najít vhodné řešení. Neváhejte nás proto kontaktovat. 

K žádosti budete potřebovat tyto přílohy:

· vyjádření sociálního pracovníka (FORMULÁŘ KE STAŽENÍ) nebo záznam ze schůzky s pracovníkem kontaktního místa pro bydlení

- Hrozí vám ztráta bydlení nebo jste bez přístřeší, ale nemůžete si v současné situaci dovolit standardní bydlení?  

1.3 Získat domov - Bydlet v bezpečí

Tento příspěvek je určen pro řešení krizové situace, kdy musíte opustit své stávající bydlení, např. z důvodu domácího násilí, ukončení nájemního vztahu apod., a zatím nemáte zajištěné jiné.  Příspěvek by vám měl pomoci překlenout dobu potřebnou ke stabilizaci situace a podání žádosti o relevantní sociální dávky. 

Přispíváme na přechodné ubytování a související výdaje až na 2 měsíce, max. 20 000 Kč.

Forma příspěvku: dar

K žádosti budete potřebovat tyto přílohy:

· potvrzení o poskytnutí ubytování (FORMULÁŘ KE STAŽENÍ) (v případě, že ubytování teprve hledáte, popíšete jeho požadované parametry v žádosti)

- Potřebujete zaplatit výdaje související se stěhováním a vybavením bytu?

1.4 Získat domov - Zabydlet se

Přispíváme na náklady spojené se stěhováním do nového bytu nebo ubytování. Může se jednat o výdaje na samotné stěhování, připojení elektroměru a plynoměru nebo úhradu pojištění odpovědnosti za škody. Rovněž je možné žádat o příspěvek na zajištění základního vybavení bytu, které se nepodařilo získat z nábytkové banky.

Maximální výše příspěvku činí 15 000 Kč.

Forma příspěvku: dar

K žádosti budete potřebovat tyto přílohy:

· scan nájemní nebo podnájemní smlouvy k bytu, kterého se žádost týká nebo obdobné smlouvy dle typu ubytování
· návrh pojistné smlouvy (pokud žádáte o příspěvek na úhradu pojištění odpovědnosti za škodu)
· vyjádření sociálního pracovníka (FORMULÁŘ KE STAŽENÍ) (pokud spolupracujete na řešení své situace se sociálním pracovníkem)

2. Neztratit domov

V podprogramu pomáháme zvládnout uhradit náklady na bydlení a udržet si důstojné bydlení nájemcům nebo podnájemcům bytů.

- Nezvládáte hradit řádně a včas náklady na bydlení pouze z důvodu zpožďující se výplaty dávek? Potřebujete uhradit vše do konce čtvrtletí, aby vám v tom následujícím nebyly dávky sníženy nebo odebrány?

2.1 Neztratit domov - Nepřijít o dávky

V podprogramu poskytujeme příspěvek formou bezúročné zápůjčky na úhradu nákladů na bydlení v částce, která vám chybí z důvodu včas nevyplaceného příspěvku na bydlení, který není nahrazen doplatkem na bydlení.

Žádost o nadační příspěvek je potřeba podat mezi 1. a 10. dnem posledního měsíce kalendářního čtvrtletí, za které budete dokládat příjmy a uhrazené náklady za bydlení a do 25. dne téhož měsíce potvrdit, že vám dávky doposud nebyly vyplaceny.

Příklad: V dubnu byste měli doložit příjmy a uhrazené náklady za bydlení za 1. kalendářní čtvrtletí, kdy Vám však nebyl vyplácen příspěvek na bydlení, ani ho nenahradil doplatek na bydlení, a nemohli jste tak uhradit nájemné a zálohy na služby a energie v plné výši. O nadační příspěvek požádejte mezi 1. - 10.3. a do 25.3. nám dejte vědět, jestli vám příspěvek na bydlení stále ještě nebyl vyplacen. Prostřednictvím bezúročné zápůjčky vám náklady za 1. čtvrtletí pomůžeme uhradit, abyste v dubnu mohli doložit, že máte vše řádně zaplaceno a nebyl vám snížen příspěvek na bydlení. Jakmile vám budou dávky zpětně vyplaceny, zápůjčku nám vrátíte. 

TIP: Před podáním žádosti si ověřte stav svých dávek telefonátem na call centrum Úřadu práce na čísle +420 800 779 900.

Maximální celková výše příspěvku je stanovena jako trojnásobek měsíčního příspěvku na bydlení, který byste měli pobírat, ale nebyl vám zatím vyplacen, nejvýše však 40.000 Kč.

Forma příspěvku: bezúročná zápůjčka

K žádosti budete potřebovat tyto přílohy:

· scan nájemní nebo podnájemní smlouvy k bytu, kterého se žádost týká nebo obdobné smlouvy dle typu ubytování
· doklad o přiznání příspěvku na bydlení (rozhodnutí o přiznání dávky a/nebo poslední oznámení o změně její výše)
· vyjádření sociálního pracovníka (FORMULÁŘ KE STAŽENÍ)
· předpis plateb nájemného a záloh na služby a přehled o jejich úhradě min. za aktuální a předchozí kalendářní čtvrtletí

- Nezvládáte hradit náklady na bydlení a hrozí vám z toho důvodu jeho ztráta?

2.2 Neztratit domov - Mít vše uhrazeno

Přispíváme na úhradu nákladů na bydlení, a to za účelem dorovnání nedoplatků, jejichž zaplacení je podmínkou pro udržení bydlení.

O příspěvek lze žádat v těchto případech:

 1. nájemní (podnájemní) smlouva Vám nebyla včas prodloužena, i když pronájem (podnájem) bytu trvá, a proto Vám nebyly dočasně vypláceny dávky na bydlení;
 2. nejste schopni hradit náklady na bydlení z důvodu nepředpokládané nebo krizové situace (např. úmrtí v rodině, nemoc či hospitalizace, ztráta zaměstnání, neodkladné výdaje, apod.);
 3. nejste schopni hradit náklady na bydlení v plné výši z důvodu dočasného snížení nebo odebrání sociálních dávek na bydlení;

Upozornění: Pokud je důvodem nedoplatků na nájemném a zálohách na služby zpožďující se výplata příspěvku na bydlení, využijte podprogram 2.1 Neztratit domov - Nepřijít o dávky.

Maximální výše příspěvku je stanovena jako vaše tři měsíční nájmy a platby za služby a energie, nejvýše však 40 000 Kč.

Forma příspěvku: dar

V případě, že nedoplatek převyšuje možnou výši příspěvku, je potřeba doložit, jakým způsobem bude uhrazena jeho zbývající část.

K žádosti budete potřebovat tyto přílohy:

- Odpovídáte pronajímateli za způsobenou škodu a hrozí vám při jejím neuhrazení ztráta bydlení?

2.3 Neztratit domov - Nahradit škodu

Přispíváme na úhradu škody, za kterou pronajímateli odpovídáte, a která nemůže být uhrazena z žádného pojistného plnění.

Maximální výše příspěvku je stanovena jako vaše tři měsíční nájmy a platby za služby a energie, nejvýše však 40 000 Kč.

Forma příspěvku: dar

K žádosti budete potřebovat tyto přílohy:

· scan nájemní nebo podnájemní smlouvy k bytu, kterého se žádost týká
· vyjádření sociálního pracovníka (FORMULÁŘ KE STAŽENÍ)

3. Ušetřit za energie

Co udělat před podáním žádosti

Před podáním žádosti se ujistěte, že jste podnikli tyto kroky:

 1. Využili jste veškerou státní podporu vztahující se k řešení vaší situace.
 2. Využili jste další dostupné možnosti řešení vaší situace, jako např. zvýšení příjmu výdělečnou činností, pomoc rodiny, dohoda s pronajímatelem apod.  
 3. Ověřili jste si, že jste oprávněným žadatelem o nadační příspěvek a příspěvek vám může pomoci vyřešit vaši situaci.

Příprava příloh vám nezabere příliš času

Abychom vám ušetřili čas, vytvořili jsme pro některé přílohy vzory, které můžete vyplnit jednoduše na počítači nebo si je vytisknout. Formuláře si musíte nejprve stáhnout do svého počítače, otevřít je a teprve poté vyplňovat.

Pokud máte vše připraveno, můžete začít s vyplněním žádosti právě TEĎ.

Co se stane s žádostí po podání

1
Odeslali jste žádost
Úspěšně jste vyplnili žádost o podporu
Začít zde
2
Kontrolujeme
Pokud je vaše žádost úplná, předává ji koordinátorka programu k hodnocení, případně vás vyzve k jejímu doplnění
Do 3 dnů
3
Vyhodnocujeme
Nezávislí hodnotitelé vyhodnotí vaši žádost podle pravidel Sociálního nadačního fondu a správní rada rozhodne o její podpoře či zamítnutí
Do 9 dnů
4
Dozvíte se výsledek
Koordinátorka programu vám oznámí, jestli vaši žádost můžeme podpořit
Do 3 dnů
5
Uzavřeme smlouvu
Podepíšeme darovací smlouvu nebo smlouvu o zápůjčce online
6
Zašleme nadační příspěvek
Zašleme nadační příspěvek
Do 3 dnů
7
Řeknete nám, jak to šlo
Po vyčerpání nadační podpory od vás budeme potřebovat Zprávu o využití nadačního příspěvku a vývoji vaší situace 
8
Zeptáme se, jak se vám daří
Pár měsíců po získání příspěvku se vás zeptáme, jak se máte a co se událo 

Mohlo by vás zajímat

Pokud si nevíte rady s podáním žádosti, můžete se obrátit na pracovníka z organizace, se kterou spolupracujete, a požádat ho o pomoc nebo nás kontaktovat.

Zajímá vás, co budou hodnotitelé brát při posuzování vaší žádosti v úvahu? Podívejte se na kritéria hodnocení žádostí.

Pokud vás zajímá, na co se v žádosti ptáme, můžete si přečíst podrobný seznam požadovaných údajů zde.