V Česku žije podle posledních dat 154 tisíc lidí v bytové nouzi, třetina z toho jsou děti. V Praze je v bytové nouzi 7 tisíc domácností a 101 tisíc domácností je bytovou nouzí ohroženo. Obě čísla mohou narůstat – mimo jiné kvůli rostoucím životním nákladům. Bytová nouze má závažné dopady na fyzické i psychické zdraví, rodinný život nebo soukromí rodin. Nezanedbatelné jsou také celospolečenské dopady a náklady pro stát.

V aktuální výzvě můžete podávat žádosti od 9. ledna do 15. června 2024.

Pro koho je program určený

Program je určen obyvatelům Prahy, kteří jsou ohrožení ztrátou bydlení nebo mají potíže důstojné bydlení získat a mají v Praze trvalé bydliště nebo skutečný pobyt (odehrává se tu jejich život, pracují zde, mají zde zázemí, lékaře, děti navštěvují školky a školy apod.).

V případě žádosti o příspěvek na získání bydlení (podprogram Získat domov - Bydlet v bytě a Zabydlet se) musí mít žadatel pobyt v Praze alespoň 2 roky.

V případě žádosti o příspěvek na udržení bydlení (podprogram Neztratit domov) nebo zajištění ubytování (podprogram Získat domov - Bydlet v bezpečí) musí mít žadatel pobyt v Praze alespoň 1 rok.

Žádat o příspěvek mohou obyvatelé Prahy, příjmy jejichž domácnosti po odečtení exekučních nebo insolvenčních srážek, splátek dluhů, příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním postižením a aktuálních nákladů na bydlení nepřesahují 3,4 násobek měsíčního životního minima domácnosti.

Program podpory bydlení je rozdělen na 2 podprogramy, ve kterých můžete žádat o několik typů nadačních příspěvků:

1. Získat domov

V podprogramu pomáháme zvládnout prvotní výdaje spojené s pronájmem bytu, jejichž výše bývá častou překážkou k získání bydlení. Můžeme vám rovněž přispět na počáteční náklady na zabydlení nebo pomoci uhradit poplatek za ubytování v krizové situaci. 

Podívejte se, v jakých situacích lze žádat o podporu.

- Potřebujete pomoci uhradit náklady spojené s pronájmem bytu?

1.1 Získat domov - Bydlet v bytě

Přispíváme na:

 1. úhradu jistoty (kauce) v max. výši 30 000 Kč
 2. platbu prvního nájemného či podnájemného a zálohy za služby max. do 30 000 Kč
 3. úhradu provize realitní kanceláři za zprostředkování uzavření nájemní či podnájemní smlouvy v max. výši 20 000 Kč

Žádat můžete o více typů příspěvků současně, v součtu max. o 40 000 Kč.

Forma příspěvku: bezúročná zápůjčka

O příspěvek lze žádat v situaci, kdy již máte dojednaný pronájem konkrétního bytu a máte k dispozici nájemní (podnájemní) smlouvu nebo její návrh. V případě, že byt teprve hledáte, přejděte na 1.2 Získat domov - Bydlet v bytě – předschválení.

Co je třeba udělat před podáním žádosti o nadační příspěvek?

Na kontaktním pracovišti Úřadu práce podejte žádost o dávku mimořádné okamžité pomoci k úhradě jednorázového výdaje (jistota, případně 1. nájemné) a vyžádejte si potvrzení o podání žádosti (bude vám sloužit jako příloha k žádosti o nadační příspěvek).

Jaké jsou podmínky zápůjčky?

 1. Zápůjčka od nás je bezúročná, uhradíte zpět jen tolik, kolik vám zapůjčíme.
 2. Zápůjčka je splatná do 3 let (36 měsíců) formou splátkového kalendáře.
 3. Pokud vám bude po vyplacení nadačního příspěvku přiznána dávka mimořádné okamžité pomoci, započteme ji jako mimořádnou splátku a zkrátí se vám potřebná doba splácení.
 4. Pokud se dostanete do potíží se splácením, budeme se společně snažit najít vhodné řešení. Neváhejte nás proto kontaktovat. 

K žádosti budete potřebovat tyto přílohy:

· návrh nájemní (podnájemní) smlouvy s uvedením výše jistoty / nájemného (podnájemného) / záloh na služby
· smlouva s realitní kanceláří nebo potvrzení o výši požadované provize za zprostředkování (pokud vám byt zprostředkovala RK)
· vyjádření sociálního pracovníka nebo pracovníka Kontaktního místa pro bydlení (FORMULÁŘ KE STAŽENÍ)
· doklad o podání žádosti o dávku mimořádné okamžité pomoci na úhradu jednorázového výdaje nebo rozhodnutí o přiznání či zamítnutí dávky

- Víme, že najít v současné době dostupné bydlení není hračka. Proto v odůvodněných případech můžete žádat o předschválení nadačního příspěvku, aby Vám byl k dispozici v momentě, kdy budete stát před možností podpisu nájemní smlouvy.

1.2 Získat domov - Bydlet v bytě - předschválení

Přispíváme na:

 1. úhradu jistoty (kauce) v max. výši 30 000 Kč
 2. první platbu nájemného či podnájemného a záloh za služby max. do 30 000 Kč
 3. úhradu provize realitní kanceláři za zprostředkování uzavření nájemní či podnájemní smlouvy v max. výši 20 000 Kč

Žádat můžete o více typů příspěvků současně, v součtu max. o 40 000 Kč.

Forma příspěvku: bezúročná zápůjčka

O příspěvek lze žádat v situaci, kdy chcete začít hledat vhodné bydlení a potřebujete mít jistotu, že budete mít pro uzavření nájemní smlouvy dostatečné finanční prostředky. 

Jak funguje předschválení příspěvku?

 1. O příspěvek můžete žádat, aniž byste měli dojednaný pronájem konkrétního bytu.
 2. Do 3 měsíců od schválení příspěvku budeme potřebovat vědět, zda se vám podařilo najít vhodný byt.
 3. Příspěvek je vyplácen dle skutečných nákladů vyplývajících z nájemní smlouvy (max. ve schválené výši).

Co je třeba udělat před vyplacením schváleného příspěvku?

 1. Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu o bezúročné zápůjčce, budeme od vás potřebovat nájemní (podnájemní) smlouvu nebo její návrh a případně také zprostředkovatelskou smlouvu s realitní kanceláří, žádáte-li o příspěvek na úhradu provize.
 2. Jakmile budete mít k dispozici alespoň návrh nájemní smlouvy, podáte na kontaktním pracovišti Úřadu práce žádost o dávku mimořádné okamžité pomoci k úhradě jednorázového výdaje (jistota, případně 1. nájemné) a vyžádáte si potvrzení o podání žádosti, které nám zašlete. 
 3. Po doložení nájemní smlouvy, potvrzení o podání žádosti o MOP a podpisu smlouvy o zápůjčce zašleme příspěvek na účet pronajímatele, případně realitní kanceláře

Jaké jsou podmínky zápůjčky?

 1. Zápůjčka od nás je bezúročná, uhradíte zpět jen tolik, kolik vám zapůjčíme.
 2. Zápůjčka je splatná do 3 let (36 měsíců)  formou splátkového kalendáře.
 3. Pokud vám bude po vyplacení nadačního příspěvku přiznána dávka mimořádné okamžité pomoci, započteme ji jako mimořádnou splátku a zkrátí se vám potřebná doba splácení.
 4. Pokud se dostanete do potíží se splácením, budeme se společně snažit najít vhodné řešení. Neváhejte nás proto kontaktovat. 

K žádosti budete potřebovat tyto přílohy:

· vyjádření sociálního pracovníka nebo pracovníka Kontaktního místa pro bydlení (FORMULÁŘ KE STAŽENÍ)

- Chcete se pokusit získat do pronájmu byt městské části a přihlásit se za tím účelem do aukce vyhlašované městskou částí na pronájem obecního bytu?

1.3 Získat domov - Bydlet v bytě - aukce

Přispíváme na úhradu jistoty, kterou je potřeba složit pro účast v aukci, a to max. 30 000 Kč.

Forma příspěvku: bezúročná zápůjčka

Jaké jsou podmínky zápůjčky?

 1. Zápůjčka od nás je bezúročná, uhradíte zpět jen tolik, kolik vám zapůjčíme.
 2. Zápůjčka je splatná do 3 let (36 měsíců) formou splátkového kalendáře.
 3. Pokud se dostanete do potíží se splácením, budeme se společně snažit najít vhodné řešení. Neváhejte nás proto kontaktovat. 
 4. Když nebudete v aukci úspěšní, jistota bude v plné výši vrácena na náš účet a zápůjčka tak splacena. 

K žádosti budete potřebovat tyto přílohy:

· vyjádření sociálního pracovníka nebo pracovníka Kontaktního místa pro bydlení  (FORMULÁŘ KE STAŽENÍ)
· přihláška do aukce (na formuláři určeném vyhlašovatelem aukce)

- Hrozí vám ztráta bydlení nebo jste bez přístřeší, ale nemůžete si v současné situaci dovolit standardní bydlení?  

1.4 Získat domov - Bydlet v bezpečí

Tento příspěvek je určen pro řešení krizové situace, kdy musíte opustit své stávající bydlení, např. z důvodu domácího násilí, ukončení nájemního vztahu apod., a zatím nemáte zajištěné jiné.  Příspěvek by vám měl pomoci překlenout dobu potřebnou ke stabilizaci situace a podání žádosti o relevantní sociální dávky. Příspěvek může pomoci i v situaci, kdy již využíváte nějaké nestandardní bydlení (ubytovna, pobytová sociální služba), které je pro vás v danou chvíli jediné dostupné a hrozí vám jeho ztráta.

Přispíváme na náklady za ubytování až na 2 měsíce, max. 20 000 Kč.

Forma příspěvku: dar

K žádosti budete potřebovat tyto přílohy:

· vyjádření sociálního pracovníka (FORMULÁŘ KE STAŽENÍ)
· Potvrzení o sjednání ubytování (přikládáte v případě, kdy jste si dojednali ubytování) (FORMULÁŘ KE STAŽENÍ)
· Potvrzení poskytovatele ubytování (přikládáte v případě, kdy již ubytování máte a hrozí Vám jeho ztráta) (FORMULÁŘ KE STAŽENÍ)
· smlouva o ubytování / poskytování sociální služby (přikládáte v případě, kdy již ubytování využíváte a máte smlouvu k dispozici)

- Potřebujete zaplatit výdaje související se stěhováním a vybavením bytu?

1.5 Získat domov - Zabydlet se

Přispíváme na náklady spojené se stěhováním do nového bytu nebo ubytování. Může se jednat o výdaje na samotné stěhování, připojení elektroměru a plynoměru nebo úhradu pojištění odpovědnosti za škody. Rovněž je možné žádat o příspěvek na zajištění základního vybavení bytu, které se nepodařilo získat z nábytkové banky či jinou dostupnou cestou.

Maximální výše příspěvku činí 15 000 Kč.

Forma příspěvku: dar

K žádosti budete potřebovat tyto přílohy:

· scan nájemní nebo podnájemní smlouvy k bytu, kterého se žádost týká nebo obdobné smlouvy dle typu ubytování
· návrh pojistné smlouvy (pokud žádáte o příspěvek na úhradu pojištění odpovědnosti za škodu)
· vyjádření sociálního pracovníka (FORMULÁŘ KE STAŽENÍ) 

2. Neztratit domov

V podprogramu pomáháme nájemcům nebo podnájemcům bytů zvládnout uhradit náklady na bydlení a udržet si tak důstojné bydlení.

- Nezvládáte hradit náklady na bydlení a hrozí vám z toho důvodu jeho ztráta?

2.1 Neztratit domov - Mít vše uhrazeno

Přispíváme na úhradu nákladů na bydlení v situaci, kdy hrozí jeho ztráta.

O příspěvek lze žádat v těchto případech:

 1. nejste schopni hradit náklady na bydlení z důvodu nepředpokládané nebo krizové situace (např. úmrtí v rodině, nemoc či hospitalizace, ztráta zaměstnání, dočasný výpadek příjmu, neodkladné výdaje apod.);
 2. zatím vám nejsou vypláceny dávky na bydlení nebo jiné příjmy, o které jste požádali, a nemáte dostatek dostupných zdrojů na úhradu nákladů na bydlení;
 3. nájemní (podnájemní) smlouva Vám nebyla včas prodloužena, i když pronájem (podnájem) bytu trvá, a proto Vám nebyly dočasně vypláceny dávky na bydlení

Maximální výše příspěvku je stanovena jako trojnásobek vašich měsíčních nákladů na bydlení, nejvýše však 40 000 Kč.

Forma příspěvku: dar nebo bezúročná zápůjčka

Formu příspěvku navrhnete dle toho, co považujete pro řešení své situace za vhodné. 

V případě, že náklady, které je nutné uhradit, převyšují možnou výši příspěvku, bude před jeho vyplacením potřeba doložit uhrazení jejich zbývající části. 

K žádosti budete potřebovat tyto přílohy:

· scan nájemní nebo podnájemní smlouvy k bytu, kterého se žádost týká
· vyjádření sociálního pracovníka (FORMULÁŘ KE STAŽENÍ)
· potvrzení pronajímatele (FORMULÁŘ KE STAŽENÍ)

- Odpovídáte pronajímateli za způsobenou škodu a hrozí vám při jejím neuhrazení ztráta bydlení?

2.2 Neztratit domov - Nahradit škodu

Přispíváme na úhradu škody, za kterou pronajímateli odpovídáte, a která nemůže být uhrazena z žádného pojistného plnění.

Maximální výše příspěvku je stanovena jako trojnásobek vašich měsíčních nákladů na bydlení, nejvýše však 40 000 Kč.

Forma příspěvku: dar

K žádosti budete potřebovat tyto přílohy:

· scan nájemní nebo podnájemní smlouvy k bytu, kterého se žádost týká
· vyjádření sociálního pracovníka (FORMULÁŘ KE STAŽENÍ)
· potvrzení o rozsahu škody (FORMULÁŘ KE STAŽENÍ)

3. Ušetřit za energie

Cílem tohoto příspěvku bylo umožnit pražským domácnostem, které jsou nejvíce ohrožené energetickou chudobou (přibližně 10 % pražských domácností), překlenout současnou nepříznivou situaci spojenou se zvyšováním nákladů na energie, například pomocí drobných úprav v domácnosti. Příspěvek byl financován z rozpočtu hl. města Prahy a byl součástí opatření Pomoc Pražanům.

Co udělat před podáním žádosti

Před podáním žádosti se ujistěte, že jste podnikli tyto kroky:

 1. Využili jste veškerou státní podporu vztahující se k řešení vaší situace.
 2. Využili jste další dostupné možnosti řešení vaší situace, jako např. zvýšení příjmu výdělečnou činností, pomoc rodiny, dohoda s pronajímatelem apod.  
 3. Ověřili jste si, že jste oprávněným žadatelem o nadační příspěvek a příspěvek vám může pomoci vyřešit vaši situaci.

Příprava příloh vám nezabere příliš času

Abychom vám ušetřili čas, vytvořili jsme pro některé přílohy vzory, které můžete vyplnit jednoduše na počítači nebo si je vytisknout. Formuláře si musíte nejprve stáhnout do svého počítače, otevřít je a teprve poté vyplňovat.

Pokud máte vše připraveno, můžete začít s vyplněním žádosti právě TEĎ.

Co se stane s žádostí po podání

1
Odeslali jste žádost
Úspěšně jste vyplnili žádost o podporu
Začít zde
2
Kontrolujeme
Pokud je vaše žádost úplná, předává ji koordinátorka programu k hodnocení, případně vás vyzve k jejímu doplnění
Do 3 dnů
3
Vyhodnocujeme
Nezávislí hodnotitelé vyhodnotí vaši žádost podle pravidel Sociálního nadačního fondu a správní rada rozhodne o její podpoře či zamítnutí
Do 9 dnů
4
Dozvíte se výsledek
Koordinátorka programu vám oznámí, jestli vaši žádost můžeme podpořit
Do 3 dnů
5
Uzavřeme smlouvu
Podepíšeme darovací smlouvu nebo smlouvu o zápůjčce online
6
Zašleme nadační příspěvek
Zašleme nadační příspěvek
Do 3 dnů
7
Řeknete nám, jak to šlo
Po vyčerpání nadační podpory od vás budeme potřebovat Zprávu o využití nadačního příspěvku a vývoji vaší situace 
8
Zeptáme se, jak se vám daří
Pár měsíců po získání příspěvku se vás zeptáme, jak se máte a co se událo 

Mohlo by vás zajímat

Pokud si nevíte rady s podáním žádosti, můžete se obrátit na pracovníka z organizace, se kterou spolupracujete, a požádat ho o pomoc nebo nás kontaktovat.

Zajímá vás, co budou hodnotitelé brát při posuzování vaší žádosti v úvahu? Podívejte se na kritéria hodnocení žádostí.

Pokud vás zajímá, na co se v žádosti ptáme, můžete si přečíst podrobný seznam požadovaných údajů zde.