Možnost si najít a udržet důstojné bydlení. Dostatečná podpora pro pěstouny, kteří dávají dětem nový domov. Příležitost žít naplno pro lidi se zdravotním znevýhodněním. Pocit jistoty, že na tíživé situace nemusíme být v Praze sami. To je naše vize, kterou odráží 4 programy podpory.

Program podpory pěstounské péče

V aktuální výzvě můžete podávat žádosti od 9. ledna do 30. června 2024.

  • spokojená náhradní rodina
  • profesní rozvoj pěstounů

Více o programu

Program podpory bydlení

Program bude pro příjem žádostí opět otevřen na začátku září.

  • získat domov
  • neztratit domov

Více o programu

Program podpory nezávislého života lidí se zdravotním znevýhodněním

Program bude pro příjem žádostí opět otevřen na začátku září.

  • S někým to zvládnu lépe
  • Překonám bariéry
  • Můžu se lépe uplatnit
  • Chci dobře pečovat

Více o programu

Program podpory řešení tíživé životní situace

Program je určen pro právnické osoby. Příjem žádostí v rámci první grantové výzvy byl uzavřen. Výstupy z průběžné evaluace čerpání grantu najdete na stránce programu v části Informace k první grantové výzvě (2023/2024).

    Více o programu