V pražských dětských domovech, kojeneckých ústavech či Klokáncích žije přes 300 dětí. Chybí nám dostatek pěstounských rodin. Abychom měli více náhradních rodičů, potřebují mít stávající i potenciální pěstouni jistotu, že péči o děti zvládnou.

Zjistěte více o podprogramech:

Pro koho je program určený

Program je určen pěstounům, dětem v pěstounské péči či členům biologické rodiny pěstouna. O příspěvek můžete žádat, pokud jste pěstoun nebo poručník osobně pečující o svěřené dítě. Žádat můžete i v případě, že jste pěstoun na přechodnou dobu, momentálně o žádné dítě nepečujete, ale jste připraven/a k jeho přijetí. Podmínkou podání žádosti je trvalé nebo faktické bydliště pěstouna v Praze.

Na co v programu přispíváme

Program podpory pěstounské péče je rozdělen na 2 podprogramy, ve kterých můžete žádat o nadační příspěvek:

1. Spokojená náhradní rodina

Potřebujete pro sebe či dítě podporu terapeuta, služby právníka nebo vám nezbývají prostředky na kroužek, ve kterém budou děti rozvíjet své dovednosti?

Přispíváme na:

 1. terapeutické služby pro pěstouny, přijaté dítě a biologickou rodinu pěstouna, nejvýše v rozsahu 10 terapeutických hodin
 2. odlehčení v péči (např. odlehčovací pobyt, zajištění potřebného hlídání apod.) v max. výši 5 000 Kč
 3. zajištění právních služeb pro děti svěřené do pěstounské péče (např. právní poradenství, právní zastoupení apod.)  v max. výši 15 000 Kč
 4. volnočasové aktivity dětí v pěstounské péči (např. kroužky apod.) v max. výši 10 000 Kč
 5. doučování dětí v pěstounské péči v max. výši 10 000 Kč
 6. zajištění kontaktu s biologickou rodinou dítěte (náklady na cestu a ubytování, pronájem vhodných prostor) v max. výši 3 000 Kč

2. Profesní rozvoj pěstounů

V podprogramu Profesní rozvoj pěstounů pomáháme získat znalosti či dovednosti důležité pro zvládání specifických potřeb dětí nebo zajistit oporu supervizora. 

Přispíváme na:

 1. supervizi pěstouna, nejvýše v rozsahu 8 supervizních hodin,
 2. vzdělávání a doplnění dovedností pěstouna podle specifických potřeb dítěte v max. výši 10 000 Kč.

Během jednoho roku můžete žádat o více typů příspěvků v obou podprogramech, které mohou v souhrnu činit max. 50 000 Kč.

Jste pěstouni žijící v Praze a máte jiné potřeby, než pokrývá Program podpory pěstounské péče? Napište nám na e-mail dagmar@socialninadacnifond.praha.eu . Vaše zpětná vazba může být důležitým podnětem pro rozvoj programu do budoucna.

Co udělat před podáním žádosti

Před podáním žádosti se ujistěte, že jste podnikli tyto kroky:

 1. Požádali jste o veškerou státní podporu, na kterou máte nárok.
 2. Ověřili jste si, že vám požadovaná služba nemůže být hrazena ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče, vaše doprovázející organizace požadované služby či aktivity nezajišťuje bezplatně, ani vám je není schopna bezplatně zprostředkovat.
 3. Ověřili jste si, že na požadovanou službu či aktivitu nelze získat od jejího poskytovatele žádnou slevu.

Jak podat žádost

Žádost o nadační příspěvek se podává online prostřednictvím systému Grantys, jak na to se dozvíte zde.

Pokud vás zajímá, na co se v žádosti ptáme, seznamte se předem s obsahem žádosti v části I, 4. kapitole v Pravidlech Programu podpory pěstounské péče.

Pokud máte vše připraveno, můžete začít s vyplněním žádosti právě TEĎ.

Co se stane s žádostí po podání

1
Odeslali jste žádost
Úspěšně jste vyplnili žádost o podporu
Chci podat žádost
2
Kontrolujeme
Koordinátorka programu vám potvrdí, že je žádost v pořádku nebo vás vyzve k jejímu doplnění
Do 3 dnů
3
Posuzujeme
Správní rada posoudí žádost a rozhodne o jejím schválení či zamítnutí
Do 9 dnů
4
Dozvíte se výsledek
Koordinátorka programu vám oznámí, jestli vaši žádost můžeme podpořit
Do 3 dnů
5
Uzavřeme darovací smlouvu
Podepíšeme darovací smlouvu online
6
Zašleme nadační příspěvek
Posíláme nadační příspěvek přimo tam, kam jsme si potvrdili
Do 3 dnů
7
Řeknete nám, jak to šlo
Po vyčerpání nadační podpory od vás budeme potřebovat Zprávu o využití nadačního příspěvku a vývoji vaší situace 
8
Zeptáme se, jak se vám daří
Pár měsíců po získání příspěvku se vás zeptáme, jak se máte a co se událo 

Nevíte si rady s podáním žádosti?

Můžete se obrátit na pracovníka z organizace, se kterou spolupracujete, a požádat ho o pomoc s podáním žádosti nebo nás kontaktovat.