V pražských dětských domovech, kojeneckých ústavech či Klokáncích žije přes 300 dětí. Chybí nám dostatek pěstounských rodin. Abychom měli více náhradních rodičů, potřebují mít stávající i potenciální pěstouni jistotu, že péči o děti zvládnou.

DO KONCE ROKU STIHNEME VYŘÍDIT ŽÁDOSTI, KTERÉ PODÁTE DO 11.12. 2022. V NOVÉM ROCE OTEVŘEME PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ 3. LEDNA 2023. Zjistěte více o podprogramech:

Pro koho je program určený

V programu pomáháme pěstounům, dětem v pěstounské péči či členům biologické rodiny pěstouna. O podporu můžete žádat pokud jste pěstoun, tedy osobně pečujete o dítě jako náhradní rodič. Žádat smíte i v případě, že jste pěstoun na přechodnou dobu, momentálně o žádné dítě nepečujete, ale jste připraveni k jeho přijetí. Podmínkou je, aby výkon pěstounské péče probíhal na území Prahy.

Na co v programu přispíváme

Program podpory pěstounské péče je rozdělen na 2 podprogramy, ve kterých můžete žádat o nadační příspěvek:

1. Spokojená náhradní rodina

Potřebujete pro sebe či dítě podporu terapeuta, služby právníka nebo vám nezbývají prostředky na kroužek, ve kterém budou děti rozvíjet své dovednosti? V podprogramu Spokojená náhradní rodina je možné zažádat o nadační příspěvek na důležité služby.

Přispíváme na:

 1. terapeutické služby pro pěstouny, přijaté dítě a biologickou rodinu pěstouna, nejvýše v rozsahu 10 terapeutických hodin
 2. odlehčení v péči (např. odlehčovací pobyt, zajištění potřebného hlídání apod.) v max. výši 3 000 Kč
 3. zajištění právních služeb pro děti svěřené do pěstounské péče (např. právní poradenství, právní zastoupení apod.)  v max. výši 15 000 Kč
 4. volnočasové aktivity dětí v pěstounské péči (např. kroužky apod.) v max. výši 10 000 Kč
 5. zvládání péče u dětí závislých na pomoci cizí osoby ve stupni III. a IV. (např. asistence) v max. výši 20 000 Kč

2. Profesní rozvoj pěstounů

V podprogramu Profesní rozvoj pěstounů pomáháme získat znalosti či dovednosti důležité pro zvládání specifických potřeb dětí nebo zajistit oporu supervizora. 

Přispíváme na:

 1. supervizi pěstouna, nejvýše v rozsahu 8 supervizních hodin,
 2. vzdělávání a doplnění dovedností pěstouna podle specifických potřeb dítěte v max. výši 10 000 Kč.

Během jednoho roku můžete žádat o více typů příspěvků v obou podprogramech, které mohou v souhrnu činit max. 50 000 Kč.

Jste pěstouni žijící v Praze a máte jiné potřeby, než pokrývá Program podpory pěstounské péče? Napište nám na e-mail podpora@socialninadacnifond.praha.eu. Vaše zpětná vazba může být důležitým podnětem pro rozvoj programu do budoucna.

Co udělat před podáním žádosti

Před podáním žádosti se ujistěte, že jste podnikli tyto kroky:

 1. Požádali jste o veškerou státní podporu, na kterou máte nárok.
 2. Ověřili jste si, že vaše doprovázející organizace požadované služby či aktivity nezajišťuje bezplatně, ani vám je není schopna bezplatně zprostředkovat.
 3. Ověřili jste si, že na požadovanou službu či aktivitu nelze získat od jejího poskytovatele žádnou slevu.

K vyplněné žádosti je potřeba přiložit pár dokumentů:

Prohlášení poskytovatele služby, kterou chcete z příspěvku pokrýt
· Je v něm uvedeno, že jste si sjednali službu pro osoby uvedené v žádosti, v jakém rozsahu jste si službu sjednali, za jakou sjednanou cenu (cena musí odpovídat obvyklým cenám v daném místě za daný typ služby)
Vyjádření doprovodného subjektu (neziskové organizace či OSPOD)
· Je v něm uvedeno, proč je služba či aktivita potřebná pro výkon pěstounské péče, proč není možné potřebnou službu či aktivitu plně nebo částečně financovat z příspěvku na výkon pěstounské péče nebo z jiných zdrojů či v jaké výši bude spolufinancovaná

Příprava příloh vám nezabere příliš času

Abychom vám ušetřili čas, vytvořili jsme pro některé přílohy vzory, které můžete vyplnit jednoduše na počítači nebo si je vytisknout. Přímo tady si je můžeme stáhnout a připravit si je k podání žádosti.

Co se stane s žádostí po podání

1
Odeslali jste žádost
Úspěšně jste vyplnili žádost o podporu
Začít zde
2
Kontrolujeme
Koordinátorka programu vám potvrdí, že je žádost v pořádku nebo vás vyzve k jejímu doplnění
Do 3 dnů
3
Vyhodnocujeme
Nezávislí hodnotitelé vyhodnotí vaši žádost podle pravidel Sociálního nadačního fondu a správní rada rozhodne o její podpoře či zamítnutí
Do 9 dnů
4
Dozvíte se výsledek
Koordinátorka programu vám oznámí, jestli vaši žádost můžeme podpořit
Do 3 dnů
5
Uzavřeme darovací smlouvu
Podepíšeme darovací smlouvu, třeba i na dálku
6
Zašleme nadační příspěvek
Posíláme nadační příspěvek přimo tam, kam jsme si potvrdili
Do 3 dnů
7
Řeknete nám, jak to šlo
Po vyčerpání nadační podpory od vás budeme potřebovat Zprávu o využití nadačního příspěvku a vývoji vaší situace 
8
Zeptáme se, jak se vám daří
Pár měsíců po získání příspěvku se vás zeptáme, jak se máte a co se událo 

Žádost vyplníte v online systému, do kterého také nahrajete potřebné přílohy k žádosti.

 1. TIP: Obraťte se na pracovníka z organizace, se kterou spolupracujete a požádejte ho o pomoc s podáním žádosti.
 2. TIP: Pokud si s podáním žádosti nevíte rady, napište nám na e-mail podpora@socialninadacnifond.praha.eu nebo zavolejte.