V pražských dětských domovech, kojeneckých ústavech či Klokáncích žije přes 300 dětí. Chybí nám dostatek pěstounských rodin. Abychom měli více náhradních rodičů, potřebují mít stávající i potenciální pěstouni jistotu, že péči o děti zvládnou.

V aktuální výzvě můžete podávat žádosti od 9. ledna do 30. června 2024.

Pro koho je program určený

Program je určen pěstounům, dětem v pěstounské péči či členům biologické rodiny pěstouna. Oprávněnými žadateli jsou pěstouni nebo poručníci, kteří osobně pečují o dítě/děti a jsou považováni za osoby pečující dle § 2a písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Pěstouni na přechodnou dobu jsou oprávněnými žadateli i v období, kdy o žádné dítě momentálně nepečují, ale jsou připraveni k jeho přijetí. Podmínkou je trvalé nebo faktické bydliště osoby pečující v Praze.

Na co v programu přispíváme

Program podpory pěstounské péče je rozdělen na 2 podprogramy, ve kterých můžete žádat o nadační příspěvek:

1. Spokojená náhradní rodina

Potřebujete pro sebe či dítě podporu terapeuta, služby právníka nebo vám nezbývají prostředky na kroužek, ve kterém budou děti rozvíjet své dovednosti?

Přispíváme na:

 1. psychologické a psychoterapeutické služby pro pěstouny, přijaté dítě a biologickou rodinu pěstouna, nejvýše v rozsahu 25 000 Kč na rodinu
 2. další odborné služby pro děti v pěstounské péči (např. služby speciálního pedagoga, logopeda apod.) v max. výši 10 000 Kč na dítě, max. 20 000 Kč na rodinu
 3. odlehčení v péči (např. pobyt pro dítě nebo zajištění hlídání dětí v pěstounské péči) v max. výši 5 000 Kč na dítě, max. 10 000 Kč na rodinu
 4. zajištění právních služeb ve věcech řízení o děti svěřené do pěstounské péče (např. právní poradenství, právní zastoupení apod.) v max. výši 15 000 Kč
 5. volnočasové aktivity dětí v pěstounské péči (např. kroužky či jiné zájmové aktivity) v max. výši 7 000 Kč na dítě, max. 14 000 Kč na rodinu
 6. doučování dětí v pěstounské péči v max. výši 10 000 Kč na dítě, max. 20 000 Kč na rodinu
 7. osobnostní a profesní rozvoj dětí v pěstounské péči (např. kvalifikační kurz, řidičské oprávnění, nezbytné vybavení pro studium) v max. výši 10 000 Kč na dítě, max. 20 000 Kč na rodinu
 8. zajištění kontaktu s biologickou rodinou dítěte (např. náklady na cestu a ubytování, pronájem vhodných prostor) v max. výši 3 000 Kč

2. Profesní rozvoj pěstounů

Potřebujete pro kvalitní výkon pěstounské péče odbornou podporu nebo specifické vzdělávání?

Přispíváme na:

 1. odbornou podporu pěstouna v max. výši 10 000 Kč na pěstouna
 2. specifické vzdělávání a doplnění dovedností pěstouna podle potřeb dítěte v max. výši 10 000 Kč na pěstouna

Finanční limity u jednotlivých typů příspěvků jsou stanoveny na rok (12 kalendářních měsíců) od výplaty prvního příspěvku. Celková max. možná výše podpory činí pro jednu pěstounskou rodinu 50 000 Kč za rok od výplaty prvního příspěvku. Příspěvky nejsou poskytovány na již uhrazené náklady. 

Co udělat před podáním žádosti

Před podáním žádosti se ujistěte, že jste podnikli tyto kroky:

 1. Požádali jste o veškerou státní podporu, na kterou máte nárok.
 2. Ověřili jste si, že vám požadovaná služba nemůže být hrazena ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče, vaše doprovázející organizace požadované služby či aktivity nezajišťuje bezplatně, ani vám je není schopna bezplatně zprostředkovat.
 3. Ověřili jste si, že na požadovanou službu či aktivitu nelze získat od jejího poskytovatele žádnou slevu ani příspěvek od zdravotní pojišťovny, městské části, školy apod.

Jak podat žádost

Žádost o nadační příspěvek se podává online prostřednictvím systému Grantys. Jak na to se dozvíte ZDE.

Pokud vás zajímá, na co se v žádosti ptáme, seznamte se předem s obsahem žádosti v části I, 4. kapitole v Pravidlech Programu podpory pěstounské péče.

Pokud máte vše připraveno, můžete začít s vyplněním žádosti právě TEĎ.

Co se stane s žádostí po podání

1
Odeslali jste žádost
Úspěšně jste vyplnili žádost o podporu
Chci podat žádost
2
Kontrolujeme
Koordinátorka programu žádost zkontroluje a případně vás vyzve k jejímu doplnění.
Do 3 dnů
3
Posuzujeme
Žádost je posouzena a správní rada rozhodne o jejím schválení či zamítnutí.
Do 9 dnů
4
Dozvíte se výsledek
Obdržíte e-mailem zprávu o tom, jestli vaši žádost můžeme podpořit.
Do 3 dnů
5
Uzavřeme darovací smlouvu
Podepíšeme darovací smlouvu online
6
Zašleme nadační příspěvek
Posíláme nadační příspěvek přimo tam, kam jsme si potvrdili
Do 3 dnů
7
Dáte nám zpětnou vazbu
Měsíc po vyplacení příspěvku vás požádáme o zaslání průběžné zprávy o jeho čerpání a až budete s čerpáním u konce, zhodnotíte vše v závěrečné zprávě.
8
Zeptáme se, jak se vám daří
Pár měsíců po získání příspěvku se vás v rámci evaluace programu zeptáme, jaký přínos má podpora nadačního fondu pro vás a vám svěřené děti.

Nevíte si rady s podáním žádosti?

Můžete se obrátit na pracovníka z organizace, se kterou spolupracujete, a požádat ho o pomoc s podáním žádosti nebo nás kontaktovat.

Jste pěstouni žijící v Praze a máte jiné potřeby, než pokrývá Program podpory pěstounské péče?

Napište nám na e-mail dagmar@socialninadacnifond.praha.eu . Vaše zpětná vazba může být důležitým podnětem pro rozvoj programu do budoucna.