Naše srdce bije pro Pražany. Jsme nevládní nezisková organizace založená Hlavním městem Prahou.

Kdo může žádat o naši pomoc

  1. Lidé, kteří mají skutečný pobyt v Praze
  2. Lidé, kteří nemají dostatek vlastních prostředků a možností k řešení své situace
  3. Lidé, kterým k řešení jejich situace nepomohly nebo nemohou pomoci jiné typy státní podpory