V České republice je více než 1 milion lidí, kteří jsou kvůli svým zdravotním problémům dlouhodobě omezeni v tom, aby mohli žít nezávislý život. Současné nastavení systému způsobuje, že mnohdy k těmto lidem nedoputuje pomoc včas či v takovém rozsahu, který jejich zdravotní stav vyžaduje. Více než 300 tisíc neformálně pečujících potřebuje větší podporu pro dlouhodobé zvládání péče o blízkého člověka.

V aktuální výzvě můžete podávat žádosti od 12. ledna do 15. června 2024.

Pro koho je program určený

Program je určen pro obyvatele Prahy všech věkových kategorií se závažným zdravotním znevýhodněním, s déletrvajícím závažným či nevyléčitelným onemocněním (dále jen
"lidé se zdravotním znevýhodněním") a pro osoby pečující o lidi se zdravotním znevýhodněním.

Více se dozvíte v Pravidlech programu.

Co je cílem programu?

Cílem je podpořit obyvatele Prahy se zdravotním znevýhodněním, kteří potřebují podporu či péči další osoby pro život v domácím prostředí nebo zajištění léčebného režimu, aby bylo možné předejít ústavní péči. Program chce pomoci těmto lidem k lepšímu uplatnění a zvýšení šance na jejich úspěšné začlenění do společnosti, a to prostřednictvím zajištění podmínek a podpory pro jejich profesní i osobní rozvoj. Dalším cílem programu je podpora pečujících osob v dlouhodobém zvládání domácí péče.

Jaký podprogram je určen pro vaši situaci?

ŽIJETE SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM NEBO ZNÁTE NĚKOHO, KDO BY POTŘEBOVAL NAŠI PODPORU?

Jsou pro vás určené tyto 3 podprogramy:

1. S někým to zvládnu lépe

- přispíváme například na osobní asistenci či podpůrné služby jiných odborníků

2. Překonám bariéry

- přispíváme na léčebné výlohy, část nákladů na zajištění zvláštní pomůcky a další náklady spojené např. s osobní asistencí či speciální dopravou

3. Můžu se lépe uplatnit 

- přispíváme na vzdělávání a vybavení nezbytné pro přípravu na povolání či jeho výkon

--> Přečtěte si více o podprogramech a jejich podmínkách ZDE

PEČUJETE O OSOBU SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM?

Je pro vás určen tento podprogram:

4. Chci dobře pečovat 

- přispíváme na psychoterapeutické služby, právní služby související s poskytováním péče, úhradu vzdělávání pro lepší zvládání domácí péče či krátkodobou regeneraci pečující osoby

--> Přečtěte si více o podprogramu a jeho podmínkách ZDE

Kdy můžeme pomoci?

Sociální nadační fond hlavního města Prahy může pomoci žadatelům, kteří si již ověřili všechny relevantní možnosti podpory od státu a zažádali o ně (příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku či příspěvek na rekvalifikaci apod.),
a to i v případech, kdy je tato přiznaná podpora pro jejich potřeby nedostatečná, nepřichází
v pravý čas, nebo přiznána nebyla.

Jak podat žádost?

Žádost o nadační příspěvek se podává online prostřednictvím systému Grantys, jak na to se dozvíte zde.

Co se stane s žádostí po podání

1
Odeslali jste žádost
Úspěšně jste vyplnili žádost o podporu
Začít zde
2
Kontrolujeme
Koordinátorka programu vám potvrdí, že je žádost v pořádku nebo vás vyzve k jejímu doplnění
Do 3 dnů
3
Vyhodnocujeme
Nezávislí hodnotitelé vyhodnotí vaši žádost podle pravidel Sociálního nadačního fondu a správní rada rozhodne o její podpoře či zamítnutí
Do 9 dnů
4
Dozvíte se výsledek
Koordinátorka programu vám oznámí, jestli vaši žádost můžeme podpořit
Do 3 dnů
5
Uzavřeme darovací smlouvu
Podepíšeme darovací smlouvu online
6
Zašleme nadační příspěvek
Posíláme nadační příspěvek přimo tam, kam jsme si potvrdili
Do 3 dnů
7
Řeknete nám, jak to šlo
Po vyčerpání nadační podpory od vás budeme potřebovat Zprávu o využití nadačního příspěvku a vývoji vaší situace 
8
Zeptáme se, jak se vám daří
Pár měsíců po získání příspěvku se vás zeptáme, jak se máte a co se událo