Aby neformálně pečující osoby mohly zvládat a poskytovat co nejlepší a dlouhodobě udržitelnou péči, je potřeba, aby měly podporu pro naplňování svých vlastních potřeb. 

Koho můžeme podpořit?

Oprávněnými žadateli jsou neformálně pečující osoby, které doloží, že pečují o osobu se zdravotním znevýhodněním těmito dokumenty:

· Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, kde je tato osoba uvedena jako osoba pečující

· Potvrzení prokazující dobu poskytování péče od Úřadu práce (ne starší 30 dní)

Pokud žadatel nemůže poskytnout tyto dokumenty, lze doložit:

· Potvrzení o podání žádosti o přiznání příspěvku na péči spolu s Oznámením o poskytovateli pomoci

· V případě přidání další pečující osoby pouze Oznámení o poskytovateli pomoci

Potřebujete pomocnou ruku při zvládání péče?

V tomto podprogramu poskytujeme podporu pečujícím osobám v dlouhodobém zvládání domácí péče.

4. Podprogram: Chci dobře pečovat

Přispíváme na:

· psychoterapeutické služby (max. 20 000 Kč) 
· právní služby související s poskytováním péče (max. 30 000 Kč) 
· úhradu vzdělávání - např. zlepšení dovedností při péči v domácím prostředí (max. 20 000 Kč) 
· krátkodobou regeneraci (max. 20 000 Kč)

Maximální výše celkového příspěvku z podprogramu: 50 000 Kč

K žádosti budete potřebovat tyto přílohy:

V případě, že osoba se zdravotním znevýhodněním, o kterou žadatel pečuje, již má přiznaný příspěvek na péči, je třeba doložit:
· Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, kde je tato osoba uvedena jako osoba pečující
· Potvrzení prokazující dobu poskytování péče od Úřadu práce (ne starší 30 dní)

· Potvrzení poskytovatele služby o ceně, rozsahu a potřebnosti
Pokud osoba se zdravotním znevýhodněním, o kterou žadatel pečuje, nemá přiznaný příspěvek na péči, je třeba doložit:
· Potvrzení o podání žádosti o přiznání příspěvku na péči
· Oznámení o poskytovateli pomoci

· Potvrzení poskytovatele služby o ceně, rozsahu a potřebnosti

Jak podat žádost?

Žádost o nadační příspěvek se podává online prostřednictvím systému Grantys, jak na to se dozvíte zde.

Co udělat před podáním žádosti

Před podáním žádosti se ujistěte, že jste podnikli tyto kroky:

  1. Požádali jste o veškerou podporu od státu, na kterou máte nárok, i o příspěvky od vaší zdravotní pojišťovny.
  2. Ověřili jste si, že váš současný zaměstnavatel nenabízí podporu pro pečující např. v rámci zaměstnaneckých programů či benefitů.

VZORY PŘÍLOH

Abychom vám ušetřili čas, vytvořili jsme pro některé přílohy vzory, které můžete vyplnit jednoduše na počítači nebo si je vytisknout. Přímo tady si je můžeme stáhnout a připravit si je k podání žádosti.

Pokud máte vše připraveno, můžete začít s vyplněním žádosti právě TEĎ.

Co se stane s žádostí po podání

1
Odeslali jste žádost
Úspěšně jste vyplnili žádost o podporu
Začít zde
2
Kontrolujeme
Koordinátorka programu vám potvrdí, že je žádost v pořádku nebo vás vyzve k jejímu doplnění
Do 3 dnů
3
Vyhodnocujeme
Nezávislí hodnotitelé vyhodnotí vaši žádost podle pravidel Sociálního nadačního fondu a správní rada rozhodne o její podpoře či zamítnutí
Do 9 dnů
4
Dozvíte se výsledek
Koordinátorka programu vám oznámí, jestli vaši žádost můžeme podpořit
Do 3 dnů
5
Uzavřeme darovací smlouvu
Podepíšeme darovací smlouvu online
6
Zašleme nadační příspěvek
Posíláme nadační příspěvek přimo tam, kam jsme si potvrdili
Do 3 dnů
7
Řeknete nám, jak to šlo
Po vyčerpání nadační podpory od vás budeme potřebovat Zprávu o využití nadačního příspěvku a vývoji vaší situace 
8
Zeptáme se, jak se vám daří
Pár měsíců po získání příspěvku se vás zeptáme, jak se máte a co se událo 

Mohlo by vás zajímat

Pokud si nevíte rady s podáním žádosti, můžete se obrátit na pracovníka z organizace, se kterou spolupracujete, a požádat ho o pomoc s podáním žádosti nebo nás kontaktovat.

Zajímá vás, co budou hodnotitelé brát při posuzování vaší žádosti v úvahu? Podívejte se na kritéria hodnocení žádostí.