Nezávislí hodnotitelé vyhodnocují všechny žádosti na základě těchto 4 kritérií:
1
RELEVANCE
Důležitost požadované intervence a s ní spojené finanční podpory pro řešení situace žadatele (včetně zhodnocení přiměřenosti požadované částky)
2
NEMOŽNOST JINÉ PODPORY
Nemožnost využití či získání prostředků prostřednictvím jiných způsobů podpory pro naplnění dané potřeby a s nízkým rizikem na výrazný negativní vývoj situace
3
SNAHA ŘEŠIT SITUACI
Snaha o řešení situace a získání prostředků prostřednictvím jiných způsobů podpory ze strany žadatele
4
UDRŽITELNOST
Vliv získání příspěvku na kvalitu a dlouhodobou udržitelnost a na možnosti řešení obdobné situace v budoucnosti