I malá finanční pomoc může doslova „zachránit život“, když přijde v tu pravou chvíli. Takovou podporu ale v některých případech současný systém nenabízí, a sociální pracovníci*ce tak mají omezené možnosti, jak v tíživých situacích pomoci. Proto nabízíme možnost získání grantu na vytvoření flexibilního rozpočtu, který může být účinným nástrojem pro podporu sociální práce.

Program je určen pro právnické osoby. Příjem žádostí v rámci první grantové výzvy byl uzavřen. Chcete-li se dozvědět více o flexibilních rozpočtech nebo o tom, jaké budou výsledky první výzvy, ozvěte se nám. Rádi s vámi budeme sdílet.

Co je cílem aktuální grantové výzvy?

Cílem grantové výzvy "Flexibilní rozpočet jako nástroj podpory sociální práce s lidmi v tíživé životní situaci" je pomoci zajistit právnickým osobám, které poskytují sociální služby, vykonávají činnosti sociální práce ve veřejné správě nebo vykonávají činnosti na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí na území hl. m. Prahy, nezbytné prostředky k podpoře kvalitní, systematické a kreativní sociální práce s klienty a klientkami v tíživé socioekonomické situaci, na které není možné uspokojivě využít jiné finanční zdroje organizace.

Pro koho je grantová výzva určená?

Oprávněnými žadateli jsou tyto právnické osoby:

Poskytovatelé registrované sociální služby

● Osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

● Subjekty vykonávající činnosti sociální práce ve veřejné správě (např. městské části)

Podmínkou je výkon sociální práce na území hl. m. Prahy.

Grantová výzva je určena výše zmíněným oprávněným žadatelům, kteří podporují klienty v těchto situacích:

  1. Přechod z náhradní rodinné nebo ústavní péče do běžného života 
  2. Ztráta domova  či ohrožení bytovou nouzí
  3. Psychosociální  krize
  4. Příprava na propuštění z výkonu trestu a začlenění do běžného života
  5. Ohrožení  závislostí či závislost na návykových látkách
  6. Tíživá situace obětí trestných činů
  7. Krize v důsledku osiření/ovdovění

Jakou formu má podpora v rámci výzvy?

Grantová výzva bude realizována formou finanční podpory k vytvoření tzv. flexibilního rozpočtu ve výši 20 - 70 tisíc korun. Výzvou navazujeme na zkušenosti z pilotního testování tohoto nástroje podpořeného Nadačním fondem Abakus. Pro nastavení a popis nástroje flexibilního rozpočtu využíváme poznatky z metodiky Individuální rozpočet: Intervence a sociální práce vytvořenou pracovníky Armády spásy v České republice v roce 2022.

Co je to flexibilní rozpočet?

Flexibilní rozpočet je nástroj sociální práce využitelný sociálními pracovníky při řešení tíživé životní situace klientů. Na základě vyhodnocení potřeb klienta, kdy úspěšné řešení jeho situace vyžaduje i finanční podporu, mohou pracovníci nabídnout klientovi vysoce individualizovanou intervenci, která směřuje k:

  1. Řešení krizové situace - např. potřeba zajištění bezpečí, zajištění základních materiálních potřeb apod.
  2. Stabilizace situace - např. zachování stávajících životních podmínek, prevence zhoršení situace, předcházení možné krizové situaci
  3. Zlepšení kvality života - zajištění důstojných životních podmínek vedoucích k sociálnímu začlenění a možnosti dlouhodobého udržení uspokojivé situace klienta

Jaké jsou principy flexibilního rozpočtu?

Předností flexibilního rozpočtu je, že nabízí možnost řešit situaci člověka i tam, kde selhávají stávající systémová řešení, ať už jde o dávky státního sociálního systému nebo služby, například proto, že jsou příliš vysokoprahové, nebo nedokáží reagovat dostatečně pružně na aktuální potřebu klienta. Jakožto pružný nástroj může flexibilní rozpočet v různých situacích znamenat různé intervence. Umožňuje kreativní sociální práci a klade tím také nároky na dovednosti a kompetence sociálních pracovníků.

Při využití flexibilního rozpočtu je variabilita možných intervencí ukotvena těmito klíčovými principy:

1
Intervence ve prospěch klienta v krátkém čase a flexibilita intervence
2
Individuální práce s klientem
3
Kreativita při práci s klientem
4
Nastavený způsob rozhodování o rozpočtu v organizaci

Informace k první grantové výzvě (2024):

Detailní informace se dozvíte přímo ve vyhlášení grantové výzvy zde. Přílohu k žádosti si stáhnete zde.

Pravidla Programu podpory řešení tíživé životní situace najdete zde.

Prezentaci z evaluačního setkání s organizacemi a městskými částmi, které aktuálně využívají flexibilní rozpočty najdete zde. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte programovou koordinátorku.

Jak a do kdy podat žádost

Žádost o grant se podává online prostřednictvím systému Grantys.

Jak žádost v systému podat se dozvíte zde.

Důležité termíny grantové výzvy

1
Uzávěrka příjmu žádostí

31.7. 2023 ve 23.59 hodin
2
Probíhá hodnocení vašich žádostí.

Srpen
3
Oznámíme výsledky grantové výzvy

do 15.9. 2023
4
Využíváte svůj flexibilní rozpočet

15.9. 2023 - 31.8. 2024
5
Zašlete nám 1. evidenci čerpání a využívání grantu

do 30.4. 2024
6
Setkáme se k 1. sdílecímu a evaluačnímu setkání

KVĚTEN 2024
7
Zašlete nám 2. evidenci čerpání a využívání grantu

do 31.8. 2024
8
Setkáme se k 2. sdílecímu a evaluačnímu setkání

ZÁŘÍ 2024
9
Vyplníte evaluační dotazník o čerpání, využívání a dopadu grantu

do 31.10. 2024

Pokud si myslíte, že flexibilní rozpočet může pomoci vaší sociální práci, začněte s vyplněním žádosti právě TEĎ.