Příjem žádostí o jednorázový Příspěvek na úsporu energií
ve výši 3 000 Kč byl zahájen.

Cílem tohoto příspěvku je umožnit domácnostem s nejnižšími příjmy (přibližně 10 % pražských domácností) překlenout současnou energetickou krizi, například pomocí drobných úprav v domácnosti, které jim umožní snížit náklady na energie. Příspěvek je financován z rozpočtu hl. města Prahy a je součástí opatření Pomoc Pražanům.

Pro koho je příspěvek určený

O příspěvek na úsporu energií mohou žádat tyto cílové skupiny:

· domácnosti vdov/vdovců pobírajících starobní a vdovský/vdovecký důchod v součtu do 17 tis. Kč
· domácnosti, které pobírají či pobíraly v posledním roce přídavek na děti
· domácnosti, které pobírají či pobíraly v posledním roce příspěvek na bydlení nižší než 4800 Kč (medián v roce 2022 na území Prahy)

Pokud spadáte do více skupin, podáte jen jednu žádost a můžete si vybrat, jaký dokument přiložíte. Pokud máte nízký starobní důchod, žijete sami, ale nemáte z různých důvodů nárok na vdovský/vdovecký důchod, můžete žádat o příspěvek také, a to na základě příspěvku na bydlení do 4 800 Kč. Pokud ještě příspěvek na bydlení přidělený nemáte, můžete se připravit tím, že o něj požádáte.

Cílové skupiny byly zvoleny na základě závěrů analýzy od PAQ research.

Jak vypadá žádost?

Žádost jsme připravili velmi jednoduše. Zeptáme se na několik údajů o vás a vaší domácnosti, abychom mohli vyhodnotit, zda je příspěvek právě pro vás. Součástí žádosti je nahrání příslušného dokladu (např. Oznámení o přiznání státní sociální podpory), který potvrzuje, že můžete o příspěvek žádat. Tento doklad musí být vydán nejpozději jeden kalendářní rok před datem podání žádosti. Jak nahrát dokument? Podívejte se ZDE.

Podrobné informace o Příspěvku a žádosti se dočtete v Pravidlech.

Primárně je Příspěvek vyplácen převodem na účet žadatele, ale pokud máte zájem o zaslání příspěvku složenkou, tak nám před vyplněním tohoto formuláře prosím napište na mail prispevek.na.energie@praha.eu. Pošleme vám bližší informace k dalšímu postupu. Předem upozorňujeme, že bude stržen náklad na poslání složenky (cca 50 Kč) a prodlouží se doba vyplacení příspěvku. 

Jste oprávněným žadatelem?

Žádost o příspěvek na úsporu energií se podává online na odkazu: https://podani.socialninadacnifond.cz/

Jak můžete příspěvek na úsporu energií využít?

Příspěvek na úsporu energií by vám měl umožnit úpravy v domácnosti, které vám pomohou snížit vaši energetickou spotřebu a do budoucna tak snížit náklady na energie. Další nápady, díky kterým můžete v domácnosti ušetřit, najdete také třeba zde.

Co když něčemu nebudete rozumět?

Pokud budete mít dotaz týkající se příspěvku na úsporu energií nebo budete potřebovat pomoc s podáním žádosti, můžete se obrátit:

  1. kdykoli na e-mail prispevek.na.energie@praha.eu nebo
  2. v tyto dny a časy: pondělí 9.00 - 11.00, středa 9.00 - 11.00, čtvrtek 14.00 - 16.00 na telefonní číslo
    +420 603 382 335