Hlavní město Praha vyplácí prostřednictvím Sociálního nadačního fondu jednorázový příspěvek na úsporu energií pro vybrané domácnosti.

Sociální nadační fond hl. m. Prahy přijímá od ledna 2023 žádosti o jednorázový příspěvek na úsporu energií ve výši 3000 Kč.

Cílem tohoto příspěvku je umožnit pražským domácnostem, které jsou nejvíce ohrožené energetickou chudobou (přibližně 10 % pražských domácností), překlenout současnou nepříznivou situaci spojenou se zvyšováním nákladů na energie, například pomocí drobných  úprav v domácnosti, které jim umožní snížit náklady na bydlení. Příspěvek je financován z rozpočtu hl. města Prahy a je součástí opatření Pomoc Pražanům.

Cílové skupiny byly zvoleny na základě závěrů analýzy od PAQ research.

Podrobné informace o Příspěvku a žádosti se dočtete v Pravidlech.

Žádost můžete podat zde.