Nezávislí hodnotitelé vyhodnocují všechny žádosti na základě těchto 4 kritérií:
1
RELEVANCE
Do jaké míry může příspěvek pomoci k řešení situace žadatele.
2
VYUŽITÍ DOSTUPNÉ STÁTNÍ PODPORY
Do jaké míry žadatel využil pro řešení své situace dostupné zdroje státní podpory v podobě čerpání pojistných a nepojistných sociálních dávek nebo podání žádostí o ně.
3
SNAHA ŘEŠIT SITUACI
Do jaké míry využil žadatel další možnosti řešení své situace, jako např. snaha o zvýšení příjmu, pomoc rodiny, dohoda s pronajímatelem, intenzivní spolupráce se sociální službou apod.
4
UDRŽITELNOST
Vliv získání příspěvku na kvalitu a dlouhodobou udržitelnost bydlení a snížení rizika na opakování obdobné situace v budoucnu.