Zajímalo by Vás, na co se Vás v žádosti v Programu podpory bydlení budeme ptát? Vše se dočtete zde.

V žádosti od Vás budeme potřebovat tyto údaje:

Osobní a kontaktní údaje

 1. Jméno a příjmení žadatele, věk, pohlaví 
 2. Telefon, e-mail, adresa trvalého a faktického pobytu (pokud se liší)
 3. Název organizace, se kterou žadatel spolupracuje na řešení své situace; jméno a příjmení klíčového pracovníka, telefon, e-mail

Popis životní situace

 1. Jak dlouho žadatel žije v Praze
 2. Typ bydlení
 3. Popis životní situace žadatele a zdůvodnění, proč žádá o nadační příspěvek
 4. Do kdy musí žadatel situaci vyřešit
 5. Přehled členů domácnosti (jméno a příjmení, věk, vztah k žadateli)
 6. Přehled příjmů domácnosti (dle jednotlivých typů příjmů, tj. příjmy ze zaměstnání, výživné, důchod, jednotlivé sociální dávky apod.)
 7. Přehled výdajů domácnosti (bydlení, splátky závazků, běžné výdaje)
 8. Popis dosavadního řešení situace

Celkové náklady a požadovaný příspěvek

 1. Celková částka k úhradě a další zdroje na její úhradu
 2. Typ a účel příspěvku, o jaký žadatel žádá
 3. Výše požadovaného nadačního příspěvku 
 4. Údaje k výplatě příspěvku (název/jméno pronajímatele, bankovní spojení)

Udržitelnost

Plán udržitelnosti bydlení po získání příspěvku

Ostatní

 1. Jak se žadatel dozvěděl o SNF
 2. Souhlas s vyžádáním informací od pronajímatele, případně úřadu práce
 3. Přílohy (specifikované na webových stránkách u jednotlivých typů příspěvků)

Specifika pro některé podprogramy

Získat domov - Bydlet v bytě

Údaj nad rámec výše uvedených:

Typ bydlení v posledních 5 letech

Získat domov - Bydlet v bezpečí

Údaje nad rámec výše uvedených:

 1. Zda byla podána žádost o mimořádnou okamžitou pomoc
 2. Popis zajištěného nebo hledaného ubytování

Získat domov - Zabydlet se

Údaje nad rámec výše uvedených:

 1. Zda byla podána žádost o mimořádnou okamžitou pomoc
 2. Zda byla využita Nábytková banka

Neztratit domov - Mít vše uhrazeno

Údaje nad rámec výše uvedených:

 1. Přehled aktuálně nevyplácených sociálních dávek/výživného a kdy o ně bylo požádáno
 2. Zda byla podána žádost o mimořádnou okamžitou pomoc

Neztratit domov - Nepřijít o dávky

Kromě údajů uvedených v kategorii Osobní a kontaktní údaje a Ostatní od Vás v rámci tohoto podprogramu budeme potřebovat tyto údaje:

 1. Jak dlouho žije žadatel v Praze
 2. Typ bydlení
 3. V jaké situaci se žadatel nachází a proč žádá o nadační příspěvek
 4. Složení domácnosti (počet osob dle věku)
 5. Měsíční náklady na bydlení
 6. Měsíční příjem domácnosti
 7. Údaje k příspěvku na bydlení - číslo jednací rozhodnutí o přiznání dávky nebo oznámení o změně její výše, měsíční výše příspěvku na bydlení, kdy byl příspěvek vyplacen naposledy, v jaké výši nebyl příspěvek vyplacen, forma výplaty dávky, číslo a majitel účtu, na který je dávka vyplácena, informace o přiznání, případně výši doplatku na bydlení
 8. Výše požadovaného nadačního příspěvku
 9. Údaje k výplatě příspěvku (název/jméno pronajímatele, bankovní spojení)