Zajímalo by Vás, na co se Vás v žádosti v Programu podpory bydlení budeme ptát? Vše se dočtete zde.

V žádosti od Vás budeme potřebovat tyto údaje:

Osobní a kontaktní údaje

 1. Jméno a příjmení žadatele, věk, pohlaví 
 2. Telefon, e-mail, adresa trvalého a faktického pobytu (pokud se liší)
 3. Název organizace, se kterou žadatel spolupracuje na řešení své situace; jméno a příjmení klíčového pracovníka, telefon, e-mail

Popis životní situace

 1. Jak dlouho žadatel žije v Praze
 2. Typ současného bydlení a bydlení v posledních 5 letech
 3. Popis životní situace žadatele a zdůvodnění, proč žádá o nadační příspěvek
 4. Do kdy musí žadatel situaci vyřešit
 5. Přehled členů domácnosti (jméno a příjmení, věk, vztah k žadateli)
 6. Přehled příjmů domácnosti (dle jednotlivých typů příjmů, tj. příjmy ze zaměstnání, výživné, důchod, jednotlivé sociální dávky apod.)
 7. Přehled výdajů domácnosti (bydlení, splátky závazků, běžné výdaje)
 8. Celková výše dluhů a věřitelé
 9. Popis dosavadního řešení situace (např. podání žádosti o MOP, využití nábytkové banky, dohoda s pronajímatelem, jiné zdroje pomoci)

Celkové náklady a požadovaný příspěvek

 1. Celková částka k úhradě a další zdroje na její úhradu
 2. Typ a účel příspěvku, o jaký žadatel žádá
 3. Výše požadovaného nadačního příspěvku 
 4. Údaje k výplatě příspěvku (název/jméno pronajímatele, bankovní spojení)

Udržitelnost

Plán udržitelnosti bydlení po získání příspěvku

Ostatní

 1. Jak se žadatel dozvěděl o SNF
 2. Souhlas s vyžádáním informací od pronajímatele, případně úřadu práce
 3. Přílohy (specifikované na webových stránkách u jednotlivých typů příspěvků)